ePhorte

ePhorte er UiOs elektroniske saksbehandlings-og arkivsystem. Her finner du rollespesifikke veiledninger i bruk av ePhorte.

Trenger du opplæring i ePhorte?

Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon (eSak) tilbyr jevnlig kurs i ePhorte.