Sende inn skjema for tildeling av BDM

Først åpner du saksmappen for BDM-skjema i ePhorte (åpnes i nytt vindu).

Opprette dokumentet

 • Klikk på journalpostikonet på journalpostfanen i saken og velg Nytt mappedokument.

Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, linje, teknologi.

 • Så får du opp registreringsbildet hvor du skal fylle inn informasjon om dokumentet ditt.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, font, skjermbilde.

 • I feltet Innhold skal du skrive Skjema for budsjettdisponeringsmyndighet
 • Så klikker du Lagre og nytt dokument.
 • Du får da opp et bilde der du kan velge mal. Her velger du Hente fil fra disk.

Bildet kan inneholde: tekst, font, blå, linje.

 • Velg BDM-skjemaet fra der du har mellomlagret det.
 • Skjemaet lagres i saken.
 • Gå inn på fanen Dokumentflyt og velg Mal. Så velger du Godkjenning av {JP_INNHOLD}.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, nummer.

 • Du kommer til skjermbildet Ny saksgang.

 • På fanen Eier fyller du ut to navn. Navnet du skriver øverst skal være din direktør eller dekan og vil være den første på godkjenningsrunden. Det andre navnet skal være Ellen Johanne Caesar, avdelingsdirektør i ADS (bruker-ID ellenjc).
 • Når du har fylt ut klikker du Lagre.
 • Dokumentet er nå sendt på godkjenningsrunde og du kommer tilbake til journalpostbildet.
 • I fanen Dokumentflyt er godkjenningsrunden registrert.

 • Når godkjenningsrunden er fullført får du aktivisert en kontrolloppgave i Nye oppgaver
 • Klikk på Oppgaver og Nye oppgaver i venstremenyen.
 • Klikk på dokumentflytikonet og klikk Marker som fullført.

Vær oppmerksom på at selv om godkjenningsrunden er fullført, er ikke dokumentet ferdig. Du må redigere journalposten og endre status til F-fullført.

 • Klikk på journalpost-ikonet for den aktuelle journalposten og velg Rediger fra nedtrekksmenyen.
 • I feltet Status endrer du fra R til F i skjemaet som vises.
 • Klikk på Lagre.

 

 

Publisert 19. mars 2020 13:17 - Sist endret 20. mars 2020 13:03