Problemløsning i ePhorte


Hva har du problemer med?


Pålogging

Feilmelding Årsak Løsning
Kan ikke logge på: kan ikke logge på uten passord

Du har nytt brukernavn som ikke har kommet med over i synken til ePhorte.

Kontakt esak-hjelp.

Feil ved pålogging av FEIDE tjenesten. Parsing av eduPersonPrincipalName mislyktes: Brukernavn er tomt. Eller: Logg inn feiling personen finnes ikke eller automatisk pålogging er ikke aktivert.

.Du er lagt inn feil i SAP. Tilknytningene "Innkjøper" og "Ekstern konsulent" gir ikke tilgang til ePhorte. Kontakt lederen din, som må melde fra til de som registrerer i SAP. Det tar en natt før synkroniseringen har gått fra SAP til ePhorte.
 • "Login feilet. Feilmelding: Feil med Run Sql: {0} ORA-00936: missing Expression"
 • "Pålogging feilet. Feilmelding : Fullstendig feilmelding er logget til ePhortes hendelseslogg. For detaljer om feilen kan din ephorte driftsansvarlig hente ut" ...osv....
 • "Kan ikke logge på: Pålogging feilet. Feilmelding : Feil brukernavn
  eller passord"
Kommer av at du har flere roller, og den rollen som er standardrollen din har utgått. Gi beskjed til eSak-hjelp, som endrer standardrollen.
Siden kan ikke vises/The page cannot be displayed eller Server Error in ’xxx’ Det er sannsynligvis feil på en eller flere servere. Oppdater og forsøk en gang til. Får du fremdeles feilmeldingen, gi beskjed til eSak-hjelp som eskalerer saken til USIT
Pålogging feilet. Dette kan skyldes feil brukernavn eller passord, at
passord er utløpt eller at brukerkontoen er låst.
 
Kommer av at du ikke har riktig tilknytning i SAP, slik at din tilknytning til ePhorte opphører. Kontakt lederen din, som må melde fra til de som registrerer i SAP. Det tar en natt før synkroniseringen har gått fra SAP til ePhorte.

LOGGER på vi KIOSK /RemoteApp og får feilmeldingen:

Tilkoblingen kan ikke fullføres fordi den eksterne datamaskinen som ble nådd, ikke er den du oppgav. Dette kan skyldes en foreldet oppføring i DNS-hurtigbufferen. Prøv å bruke datamaskinens IP-adresse i stedet for navnet

  1. Åpne "Command Prompt", (du finner det ved å trykke på startknappen og søke etter "Command Prompt")

2. Skriv inn: ipconfig /flushdns
Deretter tester du om ePhorte nå fungerer som det skal.
 

Opprette, legge til eller redigere dokument

Feilmelding Årsak Løsning

Feil ved lagring. Fullstendig feilmelding er logget. Feil ID: 01ac9751-a425-4a7e-9c24-4d0adca0002e (Feil-ID vil variere)

Får ikke journalført - satt journalpost i status J

Får ikke satt journalpost fra status R - til staus F

Det er huket av for "varsle med e-post" til en som står som kopimottaker / intern mottaker Fjern haken.
Får ikke endret journalposttittel - feilmelding:  FEIL VED LAGRING. Oppdatering av journalpost feilet. Fullstendig feilmeldinger logget til ePhortes hendelseslogg Kommer av at det er en apostrof i teksten. Legge inn journalposten på nytt, uten apostrof.

Exception in MetaFunctions.js:NewDocument:

Description:

Objektet støtter ikke egenskaper eller metoden NewDoc

Etter oppdatering av.NET4.5.1 (august 2014)

Du må installere ePhorte-klienten  på nytt fra UiOs Software Center - velg ePhorte 1.2.2

 

Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed  Kan være gamle instillinger.

Du må installere ePhorte-klienten på nytt fra UiOs  Software Center og velg ePhorte 1.2.2

 

Feil oppstod i Window.DialogWindow: URL: http://xx …. Feil: Krever objekt Kommer av at pop-up blocker står på og/eller at det er en eksternt tool bar installert i Internet Explorer. Tool bars, f.eks. Google og Yahoo, har innebygde pop-up blockere. Fjern eventuelle tool bars og slå av pop-up blocker.
Exception in MetaFunctions.js: NewDoc_JP Description: Request for permission of type … Det er problemer med ePhorte-installasjonen (trust mangler eller er satt feil, eller Microsoft .Net 2.0 mangler).

Du må installere ePhorte-klienten  på nytt fra UiOs Software Center - velg ePhorte 1.2.2

 

Compile error in hidden module: modeporteNET.../ActiveX control … Det er problemer med ePhorte-installasjonen (MSXML 4.0 mangler).

Du må installere ePhorte-klienten  på nytt fra UiOs Software Center - velg ePhorte 1.2.2

Feil ved oppretting av nytt dokument Det er problemer med ePhorte-installasjonen (trust mangler eller er satt feil).

Du må installere ePhorte-klienten  på nytt fra UiOs Software Center - velg ePhorte 1.2.2

TemplateProject.ephMergeData: ActiveX component can't create object Det er problemer med ePhorte-installasjonen (feil utgave av MSXML).

Du må installere ePhorte-klienten  på nytt fra UiOs Software Center - velg ePhorte 1.2.2

The process cannot access the file “\\etellerannet” because it is being used by another process Dokumentet er allerede åpent eller en prosess i datamaskinen har hengt seg opp. Sjekk hvilke ePhorte-vinduer du har aktivisert og dokumenter du har åpnet. Lukk disse og forsøk på nytt.
Feil ved registrering av dokument Sjekk ut dokument Feil ved chunk basert utsjekking: System.Web.Services.Protocols. SoapException: Kan ikke finne dokument versjon. Input data er feil eller mangelfull. Kommer av at du velger ”Rediger tekstdokument” eller ”Ny versjon” når journalposten mangler dokument eller dokumentet er utsjekket.
 • Utsjekket dokument: sjekk det inn og forsøk på nytt.
 • Mangler dokument på journalposten: velg ”Nytt tekstdokument”.
Opening this document will run the following SQL command: SELECT * FROM C:\ephorte\workfolder\xxx.rtf Data from your database will be placed in the document. Do you want to continue? Yes No Kommer når du har lagt inn flere verdier i noe som blir flettet over i mal. Et typisk eksempel er utgående brev med flere mottakere. Meldingen betyr ikke at noe er gått galt. Klikk på No, så kommer du videre og får sett dokumentet.

Feil under Add a Word dokument:
C:\ephorte\workfolder\uio.ephorte.uninett.no\ UIOPROD\(dokumentmalnavn)
at Gecko.Tools.DocHelper. SetDocObject(Object& AppObject,
FileFormatEnum eApp, String FileName, String Operation)
at Gecko.Tools.DocHandling. NewDoc(Int32 DokId, Int32 Versjon, String
Variant, String DokType, Int32 LinkId1, Int32 LinkId2, String SaType,
Int32 TemplateId, String BesvarerJP)


Feil under Add av Word dokument:
C:\ephorte\workfolder\ uio.ephorte.uninett.no\ UIOPROD\(dokumentmalnavn) --> Word was unable to read this document. It may be corrupt.

Kommer av at innstillinger i Word hindrer ePhorte i å opprette et dokument.

Registernøkkelen/datanøkkelen din må slettes i word.

Få hjelp til dette av:

Lokal-IT

Gjelder Office 2007:

 1. Lukk alle åpne Office-applikasjoner
 2. Start > Run > regedit
 3. Naviger til følgende nøkkel: HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Office\12.0\Word\Data
 4. Høyreklikk datanøkkelen og velg Delete (Slett). Word vil gjenopprette nøkkelen når den starter på nytt.

Gjelder Office 2010:

 1. Lukk alle åpne Office-applikasjoner
 2. Start > Run > regedit
 3. Naviger til følgende nøkkel: HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Høyreklikk datanøkkelen og velg Delete (Slett). Word vil gjenopprette nøkkelen når den starter på nytt.
Feil under Add a Word document: M:\ephorte\workfolder\ uio.ephorte.uninett.no\ UIOPROD\(dokumentmalnavn) Kommer når bruker arbeider i ePhorte gjennom UiOs programkiosk uten at riktig arbeidsområde er satt i ePhorte. Klikk på Alternativer i ePhorte. Skriv inn m:\ephorte\workfolder i feltet Arbeidsområde på klient.

Konvertering fra strengen attemptNumber= til typen Double er ikke gyldig

Conversion from string "attemptNumber=" to type 'Double' is not valid

Kan ha to årsaker:

1.Kommer av bestemte sikkerhetsinnstillinger i Word 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Du jobber via programvarekiosken og må endre til riktig arbeidsområde i ePhorte

1a

Gå til Word Trust Center, finnes under File/Word Options (Word Klareringssenter)

1b

Under Protected View (Beskyttet visning) fjerner du hakene for:
"Enable Protected View for files originating from the internet" ("Aktiver beskyttet visning for filer som kommer fra internett")
"Enable Protected View for files located in potentially unsafe locations"
("Aktiver beskyttet visning for filer som finnes på potensielt usikre plasseringer")

2. Løsning når du jobber via Programvarekiosken

Klikk på Alternativer i ePhorte. Skriv inn m:\ephorte\workfolder\ i feltet Arbeidsområde på klient.

Feil ved lagring Oppdatering av journalpost feilet. Saksbehandler er ikke autorisert for registert tilgangskode Saksbehandler er ikke autorisert for tilgangskoden.

Lederen ved enheten må sende inn Nettskjema for brukerregistrering dersom du skal autoriseres for tilgangskoden.

Digital forsendelse

Feilmelding Årsak Løsning

Du får treff i søket EDF - Overføring feilet i venstremenyen.

Du finner årsaken til feilen i journalpostens "Merknader" / "egendefinerte Logger"

 

Oversikt over feil og løsninger:

Se egen veiledning.

Importsentral for import av e-post

Feilmelding Årsak Løsning
Du får ikke logget på importsentralen

Du har et av følgende tegn i UiO-passordet ditt:

Bokstavene æ,ø eller å

Tegnene -:\;# eller mellomrom

Bytt UiO-passordet ditt til et uten nevnte tegn eller bokstaver
Innlogging - blir bedt om gammelt og nytt passord
 • Du åpner importsentralen for første gang
 • Du har brukt importsentralen tidligere, men åpner den for første gang etter at ny ePhorte-versjon ble installert i desember 2015

Fyll ut vanlig UiO-passord i feltene Nytt passord og Gjenta nytt passord.

Ikke fyll ut noe i feltet Gammelt passord.

Kunne ikke finne noen importsentral med id=.....  

Restart PCen.

Fungerer ikke dette: avvent med import av e-post til neste dag.

Du kan også forsøke å slette og opprette importsentralen din på nytt, se veiledning

Innboks for import av e-post er tom, selv om det ligger e-poster i importsentralmappen i Outlook  

Restart PCen.

Fungerer ikke dette: avvent med import av e-post til neste dag.

Du kan også forsøke å slette og opprette importsentralen din på nytt, se veiledning

En feil oppstod. InboxSeekProvider kan ikke søke etter Msg_Message Login failed. Det er flere mulige årsaker:
 • du har endret UiO-passord siden sist du brukte importsentralen
 • feil i oppsett av importsentralen
 • mappa du har opprettet for å kunne importere e-post heter noe annet enn esak (må være små bokstaver)
 • esak-mappa ligger ikke rett under Inbox
 • hvis du har endret passord: se veiledning
 • Sjekk at importsentralen din er satt opp riktig og endre eventuelt oppsettet
 • Sjekk at e-postmappa di heter esak med små bokstaver, eventuelt endre det
 • Sjekk at denne e-postmappa ligger direkte under Inbox i e-post-systemet ditt, eventuelt flytte den
Feil ved lagring, det er ikke tillatt med mer enn 10 tegn i lagringsformat. Kommer når det er mer enn ett punktum i filnavnet. ePhorte leser kun til første punktum og tolker resten som filtype. Endre filnavnet og forsøk på nytt, eller mellomlagre på disk, registrer journalposten og bruk ”hent fil fra disk” i ePhorte.

Access to the path C:\temp\tmpmessage\ephXmlImp_30e3b8f2-da4b-4d5f-96b2-e525cf4b0cdf\272 is denied.
 

Ingen tilgang til banen C:\temp\tmpmessage\ephXmlImp_30e3b8f2-da4b-4d5f-96b2-e525cf4b0cdf\272.

Kan skyldes at avsender har sendt e-posten fra et e-postprogram ePhorte ikke kan håndtere. Forsøk å videresende e-posten til deg selv og importer på nytt.
Feil ved lagring. Du har ikke tillatelse til å oppdatere avsmot Kommer av en feil i ePhorte. Du forsøker å importere en e-post til en sak du har skriverettigheter til, men som eies av en annen enhet. Når du søker opp denne saken i importbildet kommer feilmeldingen. Skriv inn saksnummeret i feltet ”til sak” i importbildet i stedet for å søke opp saken.
Feil ved lagring Oppdatering av journalpost feilet Index was outside the bounds of the array Tyder på at det er spesialtegn i e-posten ePhorte ikke greier å importere. Forsøk å videresende e-posten til deg selv og importer på nytt.
Feil ved lagring Oppdatering av journalpost feilet. Saksbehandler er ikke autorisert for registert tilgangskode Saksbehandler er ikke autorisert for tilgangskoden. Lederen ved enheten må sende inn Nettskjema for brukerregistrering dersom du skal autoriseres for tilgangskoden.
Feil ved lagring Ugyldige tegn i banen/ Illegal characters in path Kan komme av at avsender har en eldre versjon av Thunderbird. Forsøk å videresende e-posten til deg selv og importer på nytt.
The specified path, file name or both are too long. The fully qualified file name must be less than 260 characters, and the directory name must be less than 248 characters. Emnefeltet i e-posten som importeres er over 260 tegn. Forsøk å videresende e-posten til deg selv og importer på nytt, med redigert emnefelt.
En feil oppstod. Value cannot be null. Parameter name: format

Etter oppdatering til ePhorte 4 i mars 2013 har passordinformasjon til e-postserver falt ut i en del tilfeller.

NB: samme feilmelding kan oppstå ved andre tilfeller hvor det mangler en verdi ePhorte trenger. Løsningen her gjelder bare importsentral for e-post.

 • Velg Adm.verktøy i venstremenyen
 • Klikk på SGK-funksjoner
 • Klikk på Importsentral
 • Klikk på Private importsentraler

Importsentralen vises nå i øverste høyre del av vinduet.

 • Klikk på nedtrekksmenyen
 • Velg Endre passord
 • Skriv inn ditt vanlige UiO-passord, det samme du bruker ellers ved UiO
 • Klikk på OK (ikke trykk på Enter)

En feil oppstod. There is no row at position 0.

(Journalposten opprettes, men uten dokument)

Oppstår når tittelen på e-posten som importeres inneholder en apostrof. Fjern apostrof(er) fra tittelen på e-posten/journalposten.

Søk

Feilmelding Årsak Løsning

Server Error in '/ephorte' Application.

The resource cannot be found.

Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.  Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.

Requested URL: /ephorte/shared/aspx/default/Default.aspx

Du har forsøkt å søke i feltet Fritekstsøk.

Fritekstsøket i ePhorte er ikke i funksjon. Det arbeides med å fjerne feltet fra søkemulighetene.

Klikk på søk-knappen (forstørrelsesglasset i menylinjen i ePhorte) og gjør søket på nytt.

Skanning

Feilmelding Årsak Løsning
Ved import av dokumenter fra importsentral for skanning -kommer dokumentene opp i separate adobevinduer - ikke i høyre del av vinduet for import Oppdatering av Adobe PDF Reader eller IE

Løsning finnes på denne nettsiden:

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/display-pdf-in-browser.html

Adobe PDF Reader skal ha status aktivert/enabled.

Kan være lurt å deaktivere tillegget, restarte maskinen, aktivere på nytt og restarte en gang til.

 

 

 

 

No Target Device, ID... Skanner går i dvale Skru av dvalefunksjonen i skannerprogramvaren

Short of memory! (ID: xxxx)

ScanSoft DLLs are not loaded

Hver skanner har en kvote på antall ark den kan skanne, og kvoten er overskredet.
 • Har du skannet over 200 sider kan lokal-IT tilbakestille telleverket.
 • Har du skannet over 100 000 sider må skanneren på full service eller det må anskaffes ny.
Overføring til ePhorte var ikke vellykket. Følgende feil oppstod:
System.Web.Services.Protocols.SoapException: The file exists
at Ephorte.Shared.WebServicesFunctionHandler (String Session ID), String Name, Data, Set & ds,, Object Args)
ePhorte-skanning legger alle filer fra skannerområdet over til skanningsområdet på applikasjonsserver eks. c:\windows\temp\. Når det blir for mange filer der vil Windows reagere med å ikke overskrive filer, men hevde at de finnes fra før.

Det er en driftsoppgave for lokal-IT å jevnlig slette filer som samler seg på temporære områder på server (c:\windows\temp). Når man har fått slettet filer er problemet løst. Noen filer er nok i bruk, og de vil ikke bli slettet. Ignorer disse og prøv andre filer på området.

 

Skannede sider i gråtoner med dårlig kvalitet  

Justeres under Scanbar/Konfigurer/Generelt/ACRO/Bildeoppløsing  - sett bildeoppløsning til 300 dpi og se om det løser problemet.

Eventuelt: Fjern avhukingen av "Finn grå sider".

Blanke sider Kan komme av at arket ligger skjevt i skanneren og man får en svart rand på sidene eller  topp/bunn. Sørg for at arkene ligger rett i skanneren.
Hvordan fjerne blanke sider/ark  

Fjern avhuking av "Bruk" i Scanbar før du skanner. Du får da muligheten til å redigere dokumentet før det kommer i importsentralen. Høyreklikk på siden du vil slette i sidesammensetnings-vinduet og velg slett. Trykk deretter "utfør nå" i ScanBar-vinduet.

En kan på denne måten også gjøre andre endringer.

Flere dokumenter blir slått sammen til ett stort dokument - tross at skilleark er brukt

Skilleark kan ligge skjevt slik at PixEdit ikke oppfatter at det er skilleark.

Skanneren har dobbeltmatet slik at skillearkene ikke blir registrert.

Sørg for at skillearkene ligger rett i skanneren.

Skanneren er  klar for service eller utskifting hvis dette er et vedvarende problem.

Rød feilmelding nederst i høyre hjørnet To skilleark ligger etter hverandre

Skann på nytt eller:

Lengst til høyre i Docserver-vinduet er det en kolonne som heter "Feilet". Venstreklikk på det røde tallet og velg åpne dokumentet. Du kan enten slette eller flytte det ene skillearket i sidesammensetningsvinduet. Du flytter arket ved å føre musepeker over øvre rand av siden du vil flytte, trykk ned venstre musetast, flytt siden til hvor du ønsker og slipp musetasten. Trykk deretter "Utfør nå!" i Scanbar-vinduet.

PixEditDoc1 - Feil: Ingen skilleark funnet. Kontroller dokumentet og Etter skanning oppsettet Feilen kan komme av at du som har  bordskanner  huket av i profilen for "Endre dokumentets papirretning ved å rotere 90 grader" Gå på profiler / Separasjon og fjern avhukingen i " Endre dokumentets papirretning ved å rotere...".
De skannede dokumentene legger seg ikke i importsentralen

Kan skyldes at du har feil i lagringsmappe i Doc-server.

For at skannede dokumenter skal sendes automatisk til importsentralen må de "sendes" til mappen som heter c:\ephorte\pixedit2.

I Docserver-vinduet og under "lagringsmappe" skal det her stå c:\ephorte\pixedit2.

-------------

I profilen under "lagring" skal det stå c:\ephorte\pixedit1.

Dette til bruk ved  manuell skanning (ikke via docserver).

Utlogging

Feilmelding Årsak Løsning
Error! Object reference not set to an instance of an object. Kommer når man logger seg ut av ePhorte, men har ingen betydning for arbeid i ePhorte eller senere innlogging. Ignoreres.
Error! Unable to determine the IDP that logged you in. You have been logged out of your local session. Kommer når man logger seg ut av ePhorte, men har ingen betydning for arbeid i ePhorte eller senere innlogging. Ignoreres.

 

Publisert 30. okt. 2012 13:48 - Sist endret 23. apr. 2019 10:09