Huskeliste for venstremenyen - ledere


Mine saker og dokumenter

Predefinerte søk for journalposter der du er mottaker eller forfatter og for saker du har opprettet.

 • ”Postkasse"
  • Min innboks: post du skal behandle/svare på. Innkomne brev og notater blir liggende her til du har behandlet dem.
  • Til informasjon: post du skal lese. X-notater og kopier.

Enhetens saker og dokumenter

Predefinerte søk på journalposter der du som leder har oppgaver og plikter, og predefinerte kontrollsøk for din enhet.

Fordeling av journalposter

 • Ufordelte brev - inngående brev til din enhet
 • Ufordelte notater - N- og X-notater til din enhet
 • Ufordelte kopier - mottatte kopier til din enhet av brev og notater

Enkel godkjenning

 • Til godkjenning: journalposter sendt deg for godkjenning. Om du velger 'godkjenn' blir journalposten ferdigstilt, om du velger 'ikke godkjenn' sendes journalposten tilbake til saksbehandler for videre arbeid.

Oppgaver

Predefinerte søk for dokumentflyt, både for det du mottar og skal ta stilling til og en del kontrollsøk.

Søk under Oppgaver

 • Nye oppgaver: Alle oppgaver du har ansvar for å utføre. Inneholder både dokumentflyter der du er satt som mottaker og dokumentflyter du selv har sendt ut som du skal avslutte når de har gått runden.
 • Ufordelte oppgaver: Oppgaver som er fordelt til enhet men er ufordelt på saksbehandler. Du må fordele til riktig saksbehandler. Dette er lite brukt.
 • Fordelt til saksbehandler: Oppgaver som er gitt til saksbehandlere. De saksbehandlerne som har fått oppgaven finner dem i søket Nye oppgaver.
   
Publisert 11. juni 2012 15:33 - Sist endret 17. feb. 2017 09:13