Stedfortrederfunksjonen

Stedfortrederfunksjonen i ePhorte gjør at du som leder kan gi alle dine rettigheter til en saksbehandler som skal fungere på dine vegne.

Rollen

Stedfortrederfunksjonen er en egen rolle i ePhorte: ”Fungere-for”

Saksbehandleren du gir en ”Fungere-for”-rolle vil ha de samme tilgangskodene og rettighetene som deg, og kan dermed:

  • Fordele
  • Godkjenne
  • Lese og skrive i de samme sakene og dokumentene som du har tilgang til

Tidsbegrensning

Du kan bestemme om saksbehandler skal være stedfortreder for deg i et gitt tidsrom. Når dette tidsrommet er over mister stedfortreder ”Fungere-for” rollen.

Setter du ikke noen tidsbegrensning vil saksbehandler fungere for deg permanent.

Loggføring

Når saksbehandler benytter seg av stedfortrederfunksjonen, vil det i ePhorte loggføres at det er stedfortreder som har utført oppgavene på dine vegne.

Hvordan gi en saksbehandler en stedfortrederfunksjon

I nettskjemaet Brukerregistrering er det et eget felt Stedfortreder for dette.
 

Publisert 11. juni 2012 15:34 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45