Teknisk informasjon om ePhorte

Installasjon og verifisering av ePhorte klient samt installasjon av PixEdit for skanning til ePhorte.

Programvare

Programvare er generelt beskrevet i Programvarebasen, se etter ePhorte klient og PixEdit.

Veiledninger for ePhorte-klient og -skanner

Annet

Publisert 29. juni 2012 15:23 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45