Angre ferdigstilling av journalpost

Hvis du har fått godkjent en journalpost eller selv bekreftet at journalposten er ferdig så den har status F, men du oppdager feil eller mangler, kan du angre denne handlingen. Som saksbehandler kan du endre status fra F til R og tilbake igjen. Det er kun journalposter med status F du kan angre ferdigstilling av. Hvis journalposten har fått status J - journalført, må du kontakte ditt delarkiv.

 • Finn frem saken hvor du har en journalpost du vil endre fra F tilbake til R.
  • Mine saker: Her ligger alle sakene hvor du er saksansvarlig
  • Siste saker: De siste sakene du har jobbet med, men hvor du ikke nødvendighvis er saksansvarlig.
 • Eksempelet under: Du får opp journalpostene i sak 2016/488 ved å klikke på sakstittelen.

 • Når du har klikket på teksten får du opp alle journalpostene i sak nr. 2016/488 i arbeidsvinduet.

 • Klikk på journalposten du ønsker å endre fra F tilbake til R og velg Rediger.

 • Velg status R-reservert og klikk Lagre.

 • Du har nå endret status på journalposten fra F til R og den kan nå redigeres.
 • Når dokumentet er ferdig igjen må det eventuelt godkjennes på nytt av leder.
Publisert 10. mai 2012 11:31 - Sist endret 9. feb. 2017 15:58