Godkjenning av dokument - enkel

Enkel godkjenning brukes når dokumenter kun behøver godkjenning av én leder, og når dokumentet inneholder økonomiske forpliktelser for UiO.

Leder som skal godkjenne må ha lederrolle i ePhorte.

Skal dokumentet godkjennes av flere og ikke forplikter UiO økonomisk, brukes sekvensiell godkjenning.


Godkjenningsprosess

 • Du kan velge om du vil sende på godkjenning i det du er ferdig med brevet ditt, eller du kan sende det på godkjenning senere.
 • Når en leder godkjenner blir dette loggført i ePhorte. Denne loggføringen fungerer som signatur og dokumentet trenger derfor ikke en fysisk signatur.
 • Merk: Kontrakter og avtaler må fremdeles fysisk signeres og skannes på nytt etter signeringen.

Sende  dokumentet på godkjenning i idet du er ferdig med brevet ditt

 • Du har opprettet en journalpost, skrevet ferdig dokumenet i word. og skal tilbake til ePhorte.
 • Når du er ferdig med dokumentet klikker du på Return to ePhorte.

 • Klikk Yes, for å lagre.

 • Da kommer du til bildet hvor du skal sende dokumentet til godkjenning.
 • Huk av Til godkjenning.
 • Pass på at navnet på leder fylles riktig inn, slik som vist under.
 • Husker du ikke brukernavn, klikk på forstørrelsesglasset for å kunne søke.
 • Huk av Legg på skrivebeskyttelse.
 • Dette for at leder ikke skal gjøre endringer i selve dokumentet etter at det er sendt på godkjenning. Eventuelle endringer fra leder blir lagret på journalposten som ny versjon av dokumentet

 • Avslutt ved å klikke Utfør.
 • Du kommer da tilbake til bildet som vist under
 • Du kan nå sjekke om dokumentet ditt har blitt sendt til leder ved å klikk på fanen Journalpostdetaljer.
 • Står det navn i denne fanen slik som det gjør under har leder fått dokumentet til godkjenning.

 • Står det [Ufordelt]?

 • Da har navn på leder ikke kommet korrekt inn i feltet.
   

 • Da må du inn i dokumentet igjen via funksjonen Rediger Tekstdokument som vist under.

Sende på godkjenning i etterkant

 • Du kan sette på skrivebeskyttelse på dokumentet.
 • Du kan redigere før du sender det til godkjenning.
 • Status på journalposten må være R.
 • Gå inn på dokumentnivå.
 • Klikk på dokument-ikonet og velg Rediger tekstdokument.

 • Du kommer da inn i Word og får opp dokumentet.
 • Når du eventuelt har gjort de endringene du ønsket skal du tilbake i ePhorte:
 • Klikk deg så tilbake til ePhorte og huk av for Til godkjenning som vist over.
 • Skriv inn navn på den som skal godkjenne dokumentet og Legg på skrivebeskyttelse.

 

Når leder har godkjent

Brev og notater som er godkjent får automatisk status F- ferdig og du finner dem i søket Godkjent i venstremenyen.

 • Notater som er godkjent og ferdige blir automatisk sendt til den/de du satte som mottakere.
 • Utgående brev ekspederer du elektronisk (se egen veiledning).                                       

 

Når leder ikke godkjenner

Brev og notater som ikke blir godkjent finner du i venstremenyen "Returnert fra leder"

 • Gjør de nødvendige endringene i brevet/notatet og send på ny godkjenning

 

Publisert 10. mai 2012 11:38 - Sist endret 10. feb. 2017 09:22