Opprette ny sak

En sak består av journalposter med dokumenter som inngår i en behandlingsprosess og som kan føre fram til en beslutning.

 • Før du oppretter en ny saksmappe, skal du alltid gjøre et søk i ePhorte for å se om det allerede finnes en sak på det du skal arbeide med.
 • Når du oppretter en saksmappe, tildeles saken automatisk et unikt saksnummer.
 • For opprettelsen av en personalmappe se egen veiledning.
 • Klikk på ny mappe-ikonet. Pass på at feltet til høyre for ikonet er satt til valget Ny saksmappe.

 • Du får opp bildet Ny saksmappe hvor du fyller inn informasjon om saken. Denne informasjonen kalles metadata, og er søkbar i ePhorte når saksmappen er lagret.
 • Feltene merket med * må fylles inn.

 • Fyll ut feltene:
  • Hovedfelt
   • Dato: Datoen du oppretter saksmappen kommer automatisk.
   • Tittel: Beskriver innholdet i saksmappen. En god sakstittel må være presis, det gjør søk etter saken enklere i ettertid. Flere typer saker har regler for hva tittelen skal inneholde, se rutiner for det aktuelle saksbehandlingsfeltet.
   • Obsdato: Du kan sette en dato som en huskelapp for deg selv. Du må selv søke frem obsdatoer du har satt på sakene dine (Avansert søk, i feltet Søk Etter skal det stå Saksmapper/mapper, i feltet obsdato fyller du enten inn eksakt dato eller intervall).
   • Mappetype: Brukes ikke.
   • Arkivdel: I dette feltet bestemmer du hvilken av UiOs 8 arkivdeler/databaser saken din skal lagres i. Det er viktig at du velger riktig arkivdel på grunn av sikkerhet og gjennfinning.
  • Klasseringsfanen
   • Klassering: Ved mange enheter ved UiO er det arkivet som gjør dette når saksbehandler har opprettet saken. Fyll eventuelt inn ordningsprinsippet og ordningsverdien, se egen veiledning.
  • Ansvarlig/tilgang-fanen
 • Klikk Lagre.
 • Den nye saken lastes nå inn i arbeidsvinduet i ePhorte.
   
Publisert 10. mai 2012 11:40 - Sist endret 4. mars 2020 00:13