Vurdering av arkivplikt

Å vurdere et dokuments arkivplikt vil si å vurdere om dokumentet skal opprettes/lastes inn i saksbehandlingssystemet (ePhorte) eller ikke. Dette må gjøres ut fra en kombinasjon av lovverk og skjønn.

Vurdering på bakgrunn av lovverket

Vurdering ut fra skjønn

  • Innholdet i dokumentet, og ikke mediet det har blitt formidlet gjennom, er avgjørende for om det er arkivpliktig.
  • Noe av dokumentasjonen som finnes i andre fagsystem (f.eks. FS) skal ikke inn i saksbehandlingssystemet.
  • Det finnes også sentrale saksbehandlingsrutiner og enhetsspesifikke rutiner for fagfeltene som kan være til hjelp når man skal vurdere arkivplikt.
Publisert 31. jan. 2017 15:58 - Sist endret 16. mars 2018 11:45