Veiledning i CT (Current Time)

Ansatte ved USIT:

  1. Registrerer arbeidstid og fravær i henhold til prosjekter og oppgaver i CT.
  2. Registrerer overtid og fravær i tillegg i HR-portalen.

Ledere ved USIT:

  1. Følger opp medarbeideres timeføring i CT.
  2. Følger opp medarbeideres overtid og fravær i HR-portalen.

Kontakt

Alle henvendelser om timeregistrering i CT rettes til ct-drift@usit.uio.no.