English version of this page

Veiledning i HR-portalen

Bruk HR-portalen til å registrere:

  • Arbeidstid (teknisk-administrativt ansatte og ledere)
  • Avspasering
  • Ferie
  • Overtid

Ny bruker?

  • Permisjon
  • Personlige opplysninger
  • Reise- og utleggsrefusjoner
  • Sykefravær