English version of this page

Registrere arbeidstid i HR-portalen

Denne delen av veiledningen gjelder ansatte med fleksitid, som registrerer klokkeslett for fremmøte. Ansatte med fast arbeidstid (uten fleksitid) registrerer kun overtid og fravær. Les mer om arbeidstid.

 • Ansatte med fleksitid registrerer arbeidstid under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Registrer arbeidstid.

 

 • I kalendervinduet vises dine tidsregistreringer.
  • Dager med ført tid vises i grønt.
  • Dager med færre timer enn arbeidsplanen tilsier er lysegrønne.
  • Dager med mertid er mørkegrønne.

 

 • Dagens dato er valgt automatisk, velg eventuelt en annen dato fra kalenderen.
 • Lenger ned på siden finner du arbeidstidsskjemaet.
  • Øverst i kolonnen Innhold ser du forventet arbeidstid ut fra din arbeidsplan.
  • Timer og minutter vises i desimaler, for eksempel er 7,50 = 7 timer og 30 minutter.
  • For vanlig arbeidstid, velg Til stede fra nedtrekksmenyen. Se hvordan du registrerer andre fremmøtetyper.
  • Fremmøtetid føres i kolonnene Startkl. og Sluttkl.
 • Når du har lagt inn arbeidstid, velger du Lagre.

 

 • Du får en bekreftelse på at dataene er lagret.
 • Hvis det er et problem med registreringen vil du få beskjed om det her.

 

 • For å slette en post klikker du på søppelspannikonet.
 • Velg deretter Lagre.

 • Slettingen bekreftes


Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 16. apr. 2018 14:44