English version of this page

Registrere eierinteresser i HR-portalen

Du kan registrere eierinteresser i HR-portalen. Denne veiledningen viser deg hvordan du går fram for å legge inn eierinteressene. Les mer om eierinteresser.


Slik registrerer du eierinteresser

 • Eierinteresser registreres under menypunktet Sidegjøremål og eierinteresser i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Eierinteresser.
 • Merk! Dersom du har registrert eierinteresser i det tidligere systemet for sidegjøremål og eierinteresser, vil du finne informasjonen fra disse registreringene som utkast i det påfølgende bildet. Disse kan du revidere og sende til godkjenning, eller slette dem om du vurderer at de ikke er relevante.

 • Velg Registrer ny eierinteresse.

 • I det påfølgende vinduet legger du inn informasjon om din Eierinteresse.
  1. Organisasjons navn: Oppgi navnet for organisasjonen, bedriften e.l. eierinteressen gjelder for. Påse at navnet som du oppgir her samsvarer med navn slik det forekommer i Brønnøysundregisteret (brreg.no), Folkeregisteret eller annen formell kilde. 
  2. Organisasjonsnummer: Legg inn organisasjonsnummer slik det forekommer i Brønnøysundregisteret (brreg.no), dersom virksomheten har dette.
  3. Type eierskapsform: Velg fra nedtrekksmenyen kategori virksomheten sorterer under. Passer ingen av kategoriene, velger du Annet.
  4. Tidsrom for eierinteressen skal tilsvare perioden eierforholdet varer eller er antatt å vare. Velg datoikonet i disse feltene for å kunne angi datoer fra en kalender, eller skriv inn datoene manuelt.
  5. Tekst til offentliggjøring: Beskriv eierinteressen. Om registreringen godkjennes, vil denne teksten vises i UiOs åpent tilgjengelige register over sidegjøremål og eierinteresser. 
  6. Arbeidets art (for godkjenner): Her har du anledning til å utdype eierinteressen for den som skal vurdere og godkjenne det. Denne teksten vil ikke vises i det åpne registeret, men vil lagres og være tilgjengelig for deg og andre med innsynsrettigheter i SAPUiO og HR-portalen.
  7. Velg Send til godkjenning.

 • I oversiktsbildet Eierinteresse vil du ha oversikt over dine registreringer og behandlings- og publiseringsstatus for disse.

Eierinteresser som ikke skal offentliggjøres

Dersom du mener at du har eierinteresser som er relevante for registrering, men ikke skal være offentlig kjent, kan du be om at dette unntas offentliggjøring. Dersom ønsket etterkommes vil ikke registreringen vises i det åpent tilgjengelige registeret, men lagres og være tilgjengelig for deg og andre med innsynsrettigheter i SAPUiO og HR-portalen.

 • Markér feltet Ønsker ikke publisering [5].
 • I tekstfeltet som nå vises [6] begrunner du ønsket. Denne teksten vil være tilgjengelig for vedkommende som skal vurdere registreringen din.
 • Når registreringen er fullstendig velger du Send til godkjenning [9].

Eierinteresser som benytter UiOs ressurser

Dersom eierinteressen som du registrerer legger beslag på ressurser som eies eller disponeres av Universitetet i Oslo, skal du oppgi dette.

 • Markér feltet UiO-ressurser brukes [7].
 • I tekstfeltet som nå vises [8] beskriver du hvilke ressurser som benyttes.
 • Når registreringen er fullstendig velger du Send til godkjenning [9].

Eierinteresser som skal forlenges eller avgrenses i varighet

Har du tidligere registrert eierinteresser hvor varighet for aktiviteten endrer seg kan du endre varigheten for sidegjøremålet. Oppgaven vil da bli sendt til vurdering og godkjenning på nytt.
 • Fra oversiktsbildet, finn eierinteressen du skal endre.
 • Velg Detaljer.
 • I det påfølgende bildet, velg Endre [1].
 • Legg inn riktig varighet for eierinteressen [2].
 • Velg Lagre utkast [3].

Eierinteressen er nå lagret hos deg som et utkast, og må sendes til godkjenning på nytt.

 • Velg Detaljer på nytt.
 • Velg Send til godkjenning.

Publisert 22. mai 2018 12:56 - Sist endret 29. juni 2018 11:08