English version of this page

Registrere ferie i HR-portalen - spørsmål og svar

Slik søker du om ferie i HR-portalen. Under finner du svar på spørsmål som kan dukke opp når du registrerer ferie i HR-portalen.


Jeg forsøker å registrere en feriesøknad, men får melding om "manglende kvoter".

Dette kan ha to årsaker:

 1. Dine kvoter ikke har blitt lagt inn i systemet ennå.
  Hør med din nærmeste leder om kvotene er meldt inn. Hvis ikke bør din leder ta kontakt med SAPUiO-hjelp@admin.uio.no for å melde dem inn.
  Feriekvoter som skal være lagt inn ved 100% stilling:
 • 25 dager ferie med lønn
 • 5 dager ekstra fra og med fylte 60 år
 • 12 seniordager fra og med fylte 62 år
 • eventuelle rettigheter til kvoter utenom dette må tas opp med leder og meldes til Seksjon for lønn.
 1. Feriekvoter er brukt opp.
  For ansatte med fleksitid vil fleksitidssaldoen fra fleksitidsskjemaet (lenke) bli overført til SAP. Denne vil være ens personlige saldo (timebank) for avspasering av fleksitid.

Hvordan endrer/sletter jeg registrert ferie?

 • For å endre eller slette registrerte fravær velger du Arbeidstid og fravær under Ansattselvbetjening.

 

 • Velg deretter Endre/slette fravær.

 

Endring av ferie:

 • Velg blyantikonet foran feriemeldingen du vil endre i fraværsoversikten.

 

 • Justér tidsrommet for ferien eller gjør andre ønskede endringer.
 • Velg Kontroller, deretter Send til godkjenning. Velg OK i det påfølgende vinduet.
  • Merk at endring av godkjent ferie sendes til leder for godkjenning.

 

Sletting av ferie:

 • Velg søppelspannikonet ved siden av fraværet du ønsker å slette.

 

 • Dersom fraværet ennå ikke har status godkjent:
  • Velg Ja i den påfølgende dialogboksen.
   • Merk at endring/sletting av overtid videresendes til leder til godkjenning.

 

 • Dersom fraværet har status godkjent:
  • Velg Kontroller, deretter Send til godkjenning. Velg OK i det påfølgende vinduet.
  • Merk at endring av godkjent ferie sendes til leder for godkjenning.

 

Hvordan fører jeg ferie i HR-portalen?

Godkjent ferie blir automatisk registrert i HR-portalen. Når du avvikler ferien, trenger du derfor ikke å registrere det særskilt i portalen.

Hvordan registrerer jeg ferie når jeg er langtidssykmeldt?

For langtidssykemeldte kan det være aktuelt å avvikle ferie i sykemeldingsperioden, les mer om sykdom og ferie.

I slike tilfeller blir det et opphold i sykemeldingsperioden, og det er derfor viktig at dette registreres korrekt både i HR-portalen og på sykemeldingsblanketten. Har du for eksempel mottatt en sykemelding for perioden 1.-30. juni og planlegger å avvikle ferie i perioden 14.-27. juni, skal du gjøre følgende:

 1. Registrering i HR-portalen
  • Legg inn fraværsmelding Sykemelding f.o.m. 1. juni t.o.m. 13. juni, og f.o.m. 28. juni t.o.m. 30. juni.
  • Legg inn fraværsmelding Ferie med lønn f.o.m. 14. juni t.o.m. 27. juni.
    
 2. Utfylling av del D av sykemeldingsblanketten pkt. 8.7 "Skal/har du avtalt med din arbeidsgiver at du skal avvikle permisjon eller ferie i det tidsrommet du krever sykepenger for?":
  • Kryss av for Ja.
  • Fyll inn aktuell ferieperiode under pkt. 8.8.


Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 3. apr. 2019 12:53