English version of this page

Søke om ferie i HR-portalen

Du søker om ferie i HR-portalen.

Se også Registrere ferie i HR-portalen - spørsmål og svar.

 • Du søker om ferie under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Fraværssøknad .

 

 • I kalendervinduet ser du allerede planlagt fravær merket i blått.

 

 • Nederst i bildet registrerer du nye fraværsmeldinger.
  • Velg fraværstype. Du kan søke om lønnet og ulønnet ferie [1].
  • Velg ønsket tidsrom fra kalender, eller skriv inn datoene manuelt [2].
  • Du kan skrive en merknad til godkjenner i feltet Ny merknad [3].
  • Velg Kontroller [4].

 

 • Du får så beskjed om du har nødvendige kvoter for søknaden.
 • Velg Send til godkjenning.

 

 • Du får opp en oversikt over registreringen.
 • Velg OK om registreringen er i orden.

 

 • Fraværsmeldingen bekreftes.
 • I kalenderbildet kan du nå se registreringen din.

 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45