English version of this page

Søke om overføring av ferie i HR-portalen

Det er åpent for å søke om overføring av ubrukte feriedager fra fjoråret ved årsskiftet hvert år. Mulighet for søknad om overføring av ferie åpner normalt siste uke av desember, og stenger 28. februar.

 • Du kan søke om overføring av ferie under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Arbeidstid og fravær.

 

 • Velg deretter Overføring av ferie.

 

 • Bildet Overføring av ferie vil nå vises.

 

 • Feltet Feriekvoteinformasjon viser følgende:
  • Hvilke år søknaden gjelder.
  • Feriekvoten for fjoråret.
   • Overført ferie fra tidligere år eller ekstra ferieuke for ansatte over 60 år medberegnes ikke.
   • Overført ferie og ekstra ferieuke trekkes før ordinær feriekvote når du søker ferie.
  • Antall avviklede feriedager i fjoråret.
  • Antall dager tilgjengelige for overføring til inneværende år.
 • Feltet Søknad om overføring av restferie viser følgende:
  • Antall dager som søkes overført. Systemet vil alltid foreslå resterende kvote fra fjoråret. Du kan søke om færre dager enn det foreslåtte antallet, men ikke flere.
  • Feltet Begrunnelse. Dette fylles ut dersom det søkes overføring av mer enn 14 feriedager.
 • Velg Send når du har fylt ut nødvendig informasjon. Velg deretter OK for å sende søknaden.

 

 • Søknaden bekreftes og sendes til leder for behandling.
 • Merk: Det kan ta opptil flere arbeidsdager fra leder godkjenner en søknad til overføringen er synlig og kvoten tilgjengelig i HR-portalen.

 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 6. jan. 2020 13:56