English version of this page

Sjekke dine fraværskvoter i HR-portalen

Fraværskvoter som du har krav på eller opparbeidet i inneværende år er registrert i HR-portalen.

Typer fraværskvoter

Kvotene på disse typer fravær er registrert på deg i HR-portalen:

  • Feriedager
  • Velferdspermisjonsdager
  • Fraværsdager på grunn av sykt barn
  • Seniordager
  • Avspaseringstimer fleksitid og overtid

Slik sjekker du dine fraværskvoter

 

  • I vinduet Arbeidstid og fravær velger du lenken Kvoteoversikt.

 

  • Du får opp en oversikt over alle typer kvoter som er registrert på deg, hvor mye du har brukt og hvor mye du har igjen.
  • Ved hjelp av nedtrekkmenyen Kvotetype kan du velge å se alle kvotetyper som er registrert på deg eller den typen du er spesielt interessert i.
  • Din kvote på fraværsdager på grunn av sykt barn vil kun vises her hvis du har registrert at du har barn inntil 12 år i HR-portalen. Dette gjør du i Ansattselvbetjening, Personlige data, Personlig profil, Familie og pårørende. Les mer om fravær ved barns eller barnepassers sykdom.

 

Publisert 29. jan. 2015 15:28 - Sist endret 3. apr. 2019 11:40