English version of this page

Lønnsslipper i HR-portalen

UiO utsteder elektroniske lønnsslipper gjennom HR-portalen.

Ansatte uten tilgang til HR-portalen kan be lokal personalkonsulent om å få lønnsslippene sendt på papir.

Årsoppgaven finner du i HR-portalen fra månedsskiftet januar/februar, se egen veiledning.

  • Du kan se dine lønnsslipper i ansattselvbetjeningen i HR-portalen.
  • Velg Lønnsslipp under Lønnsinformasjon.

 

  • Siste lønnsslipp vil bli vist.
  • Velg Forrige informasjon for å bla bakover i lønnsslipper. Rull nedover i vinduet for å se hele lønnsslippen.

 

  • Velg Oversikt og utvalg for å se en oversikt over samtlige lønnsslipper.
  • Velg lønnsslippen du ønsker å se fra listen. Merk: Pilen til høyre for Lønnsslipp må peke nedover for at lønnsslippen blir synlig.
  • Du kan se lønnsinformasjon tilbake til mars 2006.

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 7. feb. 2020 16:59