English version of this page

Registrere mertid i HR-portalen

Deltidsansatte som skal registrere arbeidstid i HR-portalen og som jobber utover sin faste deltid kan få utbetalt ordinær timelønn inntil full dag/full uke for tilsvarende heltidsstilling. Slik mertid til utbetaling registreres i HR-portalen som Ekstratid til utbetalt deltid.

 • Du skal registrere mertid under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Registrer arbeidstid.

 

 • I kalendervinduet vises dine tidsregistreringer.
 • Dagens dato er valgt automatisk, velg eventuelt en annen dato fra kalenderen.

 

 • Lenger ned på siden finner du arbeidstidsskjemaet.
  • Øverst i kolonnen Innhold ser du forventet arbeidstid ut fra din arbeidsplan.
  • Timer og minutter vises i desimaler, for eksempel er 7,75 = 7 timer og 45 minutter.
  • Velg Ekstratid til utbetaling deltid fra nedtrekksmenyen for frammøtetype..
  • Legg inn tilstedetiden for hele den aktuelle dagen i feltene Startkl. og Sluttkl..
 • Når du har lagt inn arbeidstid, velger du Kontroller for å oppdatere registreringen.

 

 • Systemet beregner automatisk mertiden.
 • I dette eksempelet jobber den ansatte 5 timer per dag ifølge arbeidsplanen sin. Den angitte dagen jobbet den ansatte 7 timer, altså 2 timer effektiv mertid.
 • Registrert mertid blir utbetalt i tillegg til fast lønn.
 • Velg Lagre.

 

 • Du får en bekreftelse på at dataene er lagret.
 • Hvis det er et problem med registreringen vil du få beskjed om det her.


Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45