English version of this page

Registrere overtid i HR-portalen

Både ansatte med fleksitid og med fast arbeidstid skal registrere overtid i HR-portalen. Følg trinnene nedenfor.

Husk at all overtid skal planlegges og godkjennes av leder. Les mer om overtid.

 • Overtid registreres under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Registrer arbeidstid.

 

 • Velg rett fraværstype for den aktuelle dagen fra nedtrekksmenyen. Du kan registrere overtid mot betaling eller overtid m/avspasering.
 • Skriv inn hele tidsrommet du var på jobb. Systemet beregner overtiden for deg.
 • Velg Kontroller for å oppdatere registreringen.

 

 • Overtid slår ut etter at du har jobbet full dag. Her effektueres overtid etter at du har jobbet 7,75 timer.
 • Reell overtid er (10 timer - 7,75 timer) = 2,25 timer.
 • Når du har lagt inn de ønskede data, velger du Lagre.

 

 • Du får en bekreftelse på at dataene er lagret.
 • Hvis det er et problem med registreringen vil du få beskjed om det her.

 

 • Overtiden sendes automatisk til godkjenning hos din leder når den er lagret.

 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45