English version of this page

Registrere personlige data: kommunikasjon (telefon, e-post), adresse, bankforbindelse og familie og pårørende

Som ansatt skal du sørge for at dine personlige opplysninger er registrert korrekt i HR-portalen.


Innledning

 • Dine personlige opplysninger registrerer og vedlikeholder du under Personlige data i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Personlig profil.

 

 • Du kommer nå til en oversikt over opplysningene som er registrert i din personlige profil.

Kommunikasjon: telefonnumre og privat e-postadresse

 • Her registrerer du nummeret på fasttelefon på arbeidsplass (Første telefonnummer på arbeidsstasjon) og evt. jobbmobiltelefon (Mobilnummer, jobb). Bruk formatet +47######. Disse numrene vil vises på din personpresentasjon på UiOs nettsted. Hvis du har byttet arbeidsplass ved UiO, sjekk hva du må gjøre med din telefon.
 • Hvis du har to fasttelefonnumre på din arbeidsplass, registrerer du dette i Arbeidstelefon 2. Også dette nummeret vil vises på din personpresentasjon.
 • Du bør også registrere private telefonnumre og privat e-postadresse slik at arbeidsgiver kan kontakte deg privat om nødvendig. Privat fasttelefonnummer og e-postadresse vil ikke vises på din personpresentasjon på UiOs nettsted. Når det gjelder ditt private mobiltelefonnummer, kan du selv velge om det skal være synlig (registrer i Privat mobil synlig på web) eller ikke (registrer i Mobilnummer, privat).

Persondata

Adressedata

Registrere/endre utenlandsk bostedsadresse

Førstegangsregistrering eller endring av utenlandsk bostedsadresse må gjøres manuelt av Seksjon for lønn (SL). Fyll ut skjema for utenlandsbetaling (pdf) med utenlandsk adresse og/eller bank og send til Gruppe for lønnsadministrasjon i Seksjon for lønn.

Registrere/endre norsk bostedsadresse

 • Under Adressedata kan du se din nåværende registrerte bostedsadresse.
 • For å endre eller registrere en bostedsadresse, klikk på blyantikonet.

 

 • Legg inn eller endre bodstedsadressen din.
 • Velg Lagre og tilbake.

 

 • Du får en bekreftelse på at bostedsadressen er lagret, og ser den registrerte bostedsadressen i feltet Adressedata.
 • NB! I sjeldne tilfeller kan du oppleve følgende feilmelding ved registrering av adresse: Hent riktig NAV-nummer fra de mulige verdiene som er oppgitt
  • Dette forekommer når flere NAV-kontorer deler ansvar for et postnummer.
  • Slike adresser må registreres av en saksbehandler. Bruk kontaktveilederen for HR-portalen for å finne riktig kontaktpunkt.

 

 • Hvis du ønsker å endre bostedsadressen for en begrenset periode, velg Midlertidig adresse.
 • Registrer den midlertidige bostedsadressen på samme måte som beskrevet over.
 • Du kan velge en bestemt periode for når registreringen skal være gyldig.

Avvikende besøks- og jobbpostadresse

For å sikre at besøkende og jobbpost finner frem, må ansatte som har et annet fysisk arbeidssted eller en annen jobbpostadresse enn den som normalt er tilknyttet stillingen, registrere dette i HR-portalen. Her finner du en veiledning for registrering av avvikende adresser.

 • I feltet Adressedata velger du adressetypen du vil registrere, Avvikende besøksadresse, Midlertidig arbeidssted i utland (brukes til jobbpostadresse hvis du ønsker post sendt dit) eller Avvikende postadresse. Klikk eventuelt på utvidikonet for å få opp alle alternativene.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, teknologi.

 

 • Legg inn riktig adresse og spesifiser om nødvendig bygget der arbeidsstedet eller postmottaket finnes.
 • Du kan velge en bestemt periode for når registreringen skal være gyldig.
 • Velg Lagre og tilbake når du har registrert de nødvendige opplysningene.

 

 • Du får en bekreftelse på at adressen er lagret, og ser den registrerte adressen i feltet Adressedata.
 • Du kan endre eller slette adressen ved å velge henholdsvis blyant- eller søppelspannikonet.

Bankforbindelse

 • Kontroller at riktig kontonummer er registrert i feltet Bankforbindelse.
 • Utenlandsk bankforbindelse: Endring fra norsk til utenlandsk eller utenlandsk til norsk bankforbindelse registreres manuelt av Seksjon for lønn for å sikre at IBAN-, BIC- og valutakode blir korrekt lagt inn eller fjernet.
 • Norsk bankforbindelse: For å endre eller registrere norsk kontonummeret, klikk på blyantikonet.

 

 • Legg inn kontonummer og velg Lagre og tilbake.

 

 • Du får en bekreftelse på at endringen er lagret, og ser det nye kontonummeret i feltet Bankforbindelse.

Familie og pårørende

Har du barn, er det viktig at du registrerer deres opplysninger. Du må ha registrert barn for å få tildelt fraværskvote for barns eller barnepassers sykdom i SAPUiO. Kvoten tildeles automatisk dagen etter at du har registrert opplysningene i HR- portalen.

 • I feltet Familie og pårørende velger du Barn.

 

 • Legg inn navn og fødselsdato.
 • Velg Lagre og tilbake.

 

 • Du får en bekreftelse på at informasjonen er lagret, og ser detaljene i feltet Familie og pårørende.

 

 • Gjenta prosessen for å registrere flere barn.

Registrer om ønskelig også andre kontaktpersoner eller pårørende.

 


 
Publisert 22. apr. 2015 13:07 - Sist endret 20. aug. 2020 13:03