English version of this page

Reise- og utgiftsoversikter i HR-portalen

UiO produserer kun elektroniske reise- og utgiftsoversikter (reiseslipper) gjennom HR-portalen.

Ansatte uten tilgang til HR-portalen leverer reise- og utgiftsrefusjoner på papir.

  • For å se reiser og refusjoner du har registrert, velger du Mine reise- og utgiftsrefusjoner i ansattselvbetjeningen.

 

  • Marker reisen du vil se. Velg deretter Visning/utskrift  for å se reiseslippen.

 

  • Velg eventuelt en annen fane for å finne ønsket post.

Du kan se vedlegg du har registrert ved å markere reisen du vil se, og deretter velge Endre.

  • Elektroniske vedlegg lagres av UiO i 10 år, og er tilgjengelige for visning for deg i hele perioden.

Brukerstøtte


Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 15. sep. 2017 09:13