English version of this page

Registrere egenmelding i HR-portalen - spørsmål og svar

Se eventuelt også de regulære rutinene for å registrere egenmeldt sykefravær og generell informasjon om sykefravær.


Hvordan endrer/sletter jeg registrert egenmeldt fravær?

  • For å endre eller slette registrert fravær velger du på Arbeidstid og fravær under Ansattselvbetjening.

 

  • Velg deretter Endre/slette fravær.

 

  • Velg søppelspannikonet for å slette et fravær.
  • Hvis du ønsker å endre fravær med status Sendt, velg blyantikonet og gjør de ønskede endringene.
  • Hvis du ønsker å endre fravær med status Godkjent eller Avvist, må du først slette raden med hjelp av søppelspannikonet. Deretter oppretter du en ny fraværssøknad. Leder vil få beskjed om både slettingen og ny søknad.

Jeg forsøker å registrere fravær pga sykt barn eller syk barnepasser, men får melding om "manglende kvoter".

  • Bruk av fraværstypen Sykt barn/barnep sykdom forutsetter at barn inntil 12 år er registrert i HR-portalen under "Personlige data".
  • For barn over 12 år må det sendes kopi av innvilgelsesbrev fra NAV til Gruppe for fravær og NAV- refusjoner i Seksjon for lønn.

Hvem kontakter jeg hvis jeg ikke får svar her?

Sjekk kontaktveilederen.
 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 2. nov. 2017 14:27