English version of this page

Registrering av egenmeldt sykefravær

 • Du registrerer egenmeldt sykefravær under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Fraværssøknad.

 

 • I kalendervinduet ser du allerede planlagt fravær merket i blått.

 

 • Nederst i bildet registrerer du nye fraværsmeldinger.
  • Velg fraværstype Egenmelding ( eventuelt Egenmelding, arbeidsrel eller Egenmelding, svangersrel) fra nedtrekksmenyen [1]. Hvis du er usikkert, se hvilken fraværstype du skal velge.
  • Velg ønsket tidsrom fra kalender, eller skriv inn datoene manuelt [2].
  • Du kan skrive en merknad til godkjenner i feltet Ny merknad [3].
  • Velg Kontroller [4].

 

 • Registreringen er nå klar til å sendes.
 • Velg Send til godkjenning.

 

 • Du får opp en oversikt over registreringen.
 • Velg OK om registreringen er i orden.

 

 • Fraværsmeldingen bekreftes.
 • I kalenderbildet kan du nå se registreringen din.

 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 3. des. 2019 10:08