English version of this page

Registrere tillegg i HR-portalen

Ansatte som mottar månedslønn og går skift registrerer kvelds-, natt- og andre tillegg ved hjelp av lønnarter i HR-portalen.

Hvilke tillegg kan registreres?

Følgende tillegg (lønnarter) kan registreres i HR-portalen:

 • * Lønnart 2065 Lør/sønd.till. v/overtid skal du kun benytte når du er berettiget til overtidsbetaling på en lørdag eller søndag og ikke registrerer dette på fremmøtetype Overtid, altså hvis du jobber turnus/skift og ikke har reell arbeidsplan i HR-portalen. Da benytter du lønnart 2065 sammen med lønnart 2015 Overtid 50%  eller 2020 Overtid 100%.
 • ​​​** Lønnart 2068 Lørdag/søndagstillegg skal du benytte når du i en turnus/skiftplan har planlagt arbeid på lørdag/søndag, men uten at dette berettiger til overtid. Dette tillegget er pensjonsgivende.
 • Har du jobbet på en rød kalenderdag? Sjekk hvordan du skal registrere arbeid og tillegg.

Slik registrerer du tillegg i HR-portalen

 • Slike tillegg registreres under Arbeidstid og fravær i ansattselvbetjeningen.
 • Velg Registrer arbeidstid.

 • Dagens dato vises automatisk i Dato-feltet [1]. Velg eventuelt en annen dato fra kalenderen.
 • Velg aktuelt tillegg fra nedtrekksmenyen i kolonnen Lønnart [2].

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, font, skjermbilde.

 • Registrer antall i kolonnen Innhold og trykk på Enter-tasten.
 • Nå får du opp et ark-ikon  i kolonnen Det.. Klikk på ikonet hvis du ønsker å legge inn en kommentar.
 • Velg eventuelt Kontroller for å oppdatere registreringen og sjekk at det ikke kommer noen feilmelding.
 • Når du er ferdig med registreringen, trykk Lagre-knappen.

Tillegg som er registrert og lagret blir sendt til din leder for godkjenning, før de går til utbetaling på neste lønningsdato, se kjøreplan.


Publisert 11. apr. 2018 12:06 - Sist endret 22. aug. 2019 15:27