English version of this page

Hvilken utgiftstype skal du velge i HR-portalen?

Når du registrerer en reise- eller utgiftsrefusjon i HR-portalen, må du oppgi en utgiftstype. Her finner du en oversikt over de ulike typene, hvordan de skal dokumenteres og hvor du kan finne utdypende informasjon om dem. Attestanter vil dessuten finne konteringsinformasjon.

Kategori Utgiftstype Beskrivelse Dokumentasjon Artnummer Artnavn Regelverk
Mat Representasjon
(formell anledning)
Definisjon 7352 Mat og servering ved representasjon Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO
Mat Mat på interne møter Møtemat i forbindelse med arbeid
 • Deltakerliste
 • Møtets formål og varighet
 • Kvittering
6860

Mat/servering ved møter

Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO
Mat Servering på interne
arrangement (velferd)
Julebord, fester, o.l.

5961

 

Velferdsstilskudd  
Mat Mat på seminar/møter med
eksterne deltakere

 
Møter i forbindelse med arbeidet med eksterne (for UiO) til stede
 • Deltakerliste
 • Møtets varighet og formål
 • Kvittering
6880 Servering ved kurs og seminarer, eksterne deltakere Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO
Mat Mat på regning på reise Mat til deg selv og andre du spanderer på reise i stedet for kostgodtgjørelse 7152 Diett og overnatting etter
regning, innberettes ikke

Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO

Utenlandsregulativ (regjeringen.no)

Reiser og transport Kollektiv/bompenger
(ikke flybilletter)
 
 • Ingen
7191 Transportkostnader
på reise
 
Reiser og transport Parkering   7191 Transportkostnader
på reise
Retningslinjer for bruk av egen bil
Reiser og transport Taxi   7191 Transportkostnader
på reise
 
Reiser og transport Flybilletter   7191 Transportkostnader
på reise
Retningslinjer for tjenestereiser ved UiO
Reiser og transport Leiebil inkl drivstoff   7191 Transportkostnader
på reise
Retningslinjer for tjenestereiser ved UiO
Reiser og transport Innkvartering/
overnatting innland
  7192 Oppholdsutgifter

Retningslinjer for tjenestereiser ved UiO

Kostgodtgjørelse og nattillegg (regjeringen.no)

Reiser og transport Innkvartering/
overnatting utland
  7192 Oppholdsutgifter Utenlandsregulativ (regjeringen.no)
Kurs og opplæring Kurs- og konferanseavgifter (ansatte)   6873 Deltakeravgift for kurs og seminarer, egne ansatte  
Kurs og opplæring Kurs- og konferanseutgifter (eksterne og studenter)   6881 Kurs og seminarer for eksterne deltakere  
Medlemskontigenter Medlemsavgifter   7400 Medlemskontingenter  
Bøker og aviser Faglitteratur Bøker og andre publikasjoner - fagrelatert 6848 Faglitteratur  
Bøker og aviser Aviser, tidsskrifter og
annen litteratur
  6846 Aviser, tidsskrifter
og lignende
 
Rekvisita Kontorrekvisita   6800 Kontorrekvisita  
Rekvisita Småanskaffelser og
mindre utstyr
  6541 Inventar/utstyr - driftskjøp  
Rekvisita Vitenskapelig spesialutstyr   6503 Teknisk/vitenskapelig
utstyr - driftskjøp
 
Rekvisita Lisenser/tilgang til
programvare
  6422 Programvare/data-
programmer (lisenser)
 
EKT Telefon/internett (abb m/sjablonregel - skattepliktig)  
 • Faktura
6901 Mobilabonnement og bredbånd
dekket av arbeidsgiver
Refusjon av kommunikasjonsutgifter
Skjema for EK-tjenester skal være utfylt. 
EKT Merkostnad tele- og datatjenester på reise   7190 Refusjon utlegg på reise Refusjon av kommunikasjonsutgifter
Gaver og velferd Gaver/oppmerksomhet
til ansatte
  5901 Gaver til ansatte Retningslinjer for påskjønnelser og gaver
Gaver og velferd Gaver/oppmerksomhet
til gjester/eksterne
  7411 Gaver til eksterne forbindelser Retningslinjer for påskjønnelser og gaver
Gaver og velferd Velferdsutgifter   5961 Velferdstilskudd Støtte til velferdstiltak (lovdata.no)
Andre tjenester Flyttekostnader  
 • Faktura fra leverandør og betalingsbekreftelse/ kontoutskrift
 • Anbud fra minst tre firma
7135 Flyttegodtgjørelse OP Særavtale om flyttegodtgjørelse (lovdata.no)
Andre tjenester Vaskeri/renserikostnader   7190 Refusjon utlegg på reise  
Andre tjenester Språkvask/korrekturlesing  
 • Faktura/ betalingsbekreftelse
6799 Andre fremmedtjenester Oversettelse og språkvask
Andre tjenester Porto   6941 Porto  
Andre tjenester Frakt- og transportkostnader   6100 Frakt og transport-
kostnader
Flytting og budtjeneste
Reiser og transport Andre reiseutlegg   7190 Refusjon utlegg på reise

Innenlandsregulativ 9.2.8 (lovdata.no)

Utenlandsregulativ 9.3.7 (lovdata.no)

Andre utlegg Bankomkostninger og andre gebyrer   7770 Bankgebyr og remitterings-
kostnader

Innenlandsregulativ 9.2.13 (lovdata.no)

Utenlandsregulativ 9.3.7 i) (lovdata.no)

Andre utlegg Kompensasjonstillegg utland  
 • Ingen
5393 Kompensasjonstillegg
utenlandsreiser trekkpliktig
Utenlandsregulativ 9.3.10 (lovdata.no)
Andre utlegg Visum/medisin/vaksiner   7190 Refusjon utlegg på reise Utenlandsregulativ  9.3.7 g) og  h) (lovdata.no)
Andre utlegg Andre utlegg - spesifisér Spesifikasjon av hva man har kjøpt i HR-portalen 7190 Refusjon utlegg på reise  
Andre utlegg MVA på EU prosjekter   7792 MVA på EU prosjekter  
Andre utlegg Reiseforsikring   7500 Reiseforsikring

Innenlandsregulativ 9.2.12 (lovdata.no)

Utenlandsregulativ 9.3.13 (lovdata.no)

Andre utlegg Databriller   5999 Andre personalkostnader Prosedyre for databriller
Andre utlegg Andre utlegg (ikke på reise) Spesifikasjon av hva man har kjøpt i HR-portalen 7799 Diverse kostnader  
Systemteknisk Inntrekk negativ netto     1546 Skyldig reiser Brukes kun av Seksjon for lønn. 


Publisert 15. juni 2015 10:26 - Sist endret 7. feb. 2020 16:56