English version of this page

Varselikoner i HR-portalen

Ved registrering eller oppgavebehandling i HR-portalen kan du bli møtt av forskjellige varselsymboler. Her kan du lese mer om hva de betyr.

Gule varselikoner

  • Gule ikoner/trekanter er informasjonsmeldinger. Disse gir beskjed om ting du bør være oppmerksom på, men hindrer deg ikke i å lagre eller fullføre oppgaven du holder på med.
  • Velg Lagre, OK eller lignende knapp til du får en bekreftelse på at oppgaven er gjennomført. Denne merkes med en grønn firkant med hake.

Røde varselikoner

  • Disse varsler om feil i registreringen eller oppgavebehandlingen du jobber med, og vil aktivt hindre deg i å gå videre med behandlingen.
  • Om et rødt varselsikon vises, sjekk at du har fylt ut alle påkrevde felter (markert med en rød stjerne) og/eller at du har de nødvendige fraværskvoter eller autorisasjoner til å fullføre oppgaven.
  • Kontakt din personalkonsulent dersom du har problemer med å gjennomføre nødvendige oppgaver grunnet slike feil.


Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45