English version of this page

Kvote for velferdspermisjon i HR-portalen

Per 1. januar 2013 er kvoten for velferdspermisjon i HR-portalen blitt endret fra 90 timer til 12 dager.

Hvorfor 12 dager i stedet for 90 timer?

Hovedtariffavtalen § 22 (lovdata.no) tilstår ansatte 12 dager velferdspermisjon.

Opprinnelig ble denne kvoten lagt inn i HR-portalen som 90 timer (12 x 7,5 timer = 90 timer).

Det viste seg at dette ikke var en tilfredsstillende løsning siden den ikke tok høyde for at ansatte ved UiO har ulik arbeidstidregulering. Skulle f.eks. en ansatt med sommer-/vintertid ha behov for 12 dager velferdspermisjon på vinteren, hadde vedkommende ikke nok kvote til dette i HR-portalen. Om sommeren ville samme person ha sittet igjen med timer han/hun ikke hadde krav på. Vitenskapelig ansatte hadde heller ikke nok kvote med 90 timer i forhold til 8 timers arbeidsdager.

I stedet for å operere med ulikt antall timer ut fra arbeidstidsregulering, er det fra og med 1. januar 2013 lagt inn i HR-portalen en kvote for velferdspermisjon på 12 dager for alle ansatte.

Uttak av velferdspermisjon

Kvoten kan søkes tatt ut i hele eller halve dager. For fravær på 0,1 - 0,6 dag belastes kvoten med en halv dag, for fravær over 0,6 dag belastes kvoten med en hel dag.
 

Publisert 31. jan. 2015 15:28 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45