English version of this page

Veiledning i HR-portalen for assistenter

Som assistent er du tildelt rettigheter for å utføre oppgaver på vegne av leder eller ansatte i assistentselvbetjening i HR-portalen.

  • Du finner dine arbeidsoppgaver som assistent i en egen fane Assistentselvbetjening når du logger deg inn i HR-portalen. Merk: Assistentfanen vises bare hvis du har blitt tildelt assistentrollen.
  • Bestilling av assistentrolle skjer via vedlegg til arbeidsavtale (for nye stillinger) eller gjennom lokal personalkonsulent.
  • For øvrig følger all saksbehandling som assistent vanlige rutiner. Se veiledning for ledere og veiledning for ansatte for informasjon om hvordan du behandler dine assistentoppgaver i portalen.
  • Husk personvern når du tar ut rapporter fra HR-portalen!
Publisert 30. nov. 2010 15:54 - Sist endret 20. mars 2017 11:19