English version of this page

Veiledning i HR-portalen for attestanter

Som attestant er du tildelt rettigheter for å attestere reiseregninger og utgiftsrefusjonskrav i ansattselvbetjening i HR-portalen.

Rolle som attestant i HR-portalen bestilles gjennom din lokale personalkonsulent.