Attestering i HR-portalen

Rolle som attestant i HR-portalen bestilles av lokal personalkonsulent.

Attesteringsoppgaver finner du under fanen Innkurv.

 • Markér en post ved å klikke på det grå feltet til venstre for tekstfeltene.
 • Klikk på den blå lenketeksten til en post for å se formularet for reisen/refusjonen.

Nederst på siden som vises når du velger en post finner du detaljer og behandlingsvalg for den valgte posten.

 • Velg Vis detaljer for å se reise-/utgiftsformularet.
 • Velg Vis reisebilag for å se kvitteringer og evt. andre vedlegg for reisen.
 • Velg Godkjenn for å attestere posten og sende den videre til anviser.
 • Velg Endre reise for å endre bilagsdetaljer på vegne av utsteder, heriblant konteringsdetaljer. Her kan du også laste opp eventuelle manglende vedlegg.
 • Velg Videresend for å sende oppgaven til en annen attestant.
  Merk: Som attestant kan du bare videresende oppgaver til andre attestanter. Du kan ikke videresende til anvisere.
 • Velg Returner for korrigering for å sende posten tilbake til utsteder. Legg ved en merknad om hva som må korrigeres i det hvite tekstfeltet.
 • Velg Avvis bare om registreringen skal forkastes. Legg ved en forklaring på avvisningen i den hvite tekstfeltet.

 

Publisert 12. nov. 2012 15:16 - Sist endret 9. apr. 2018 15:08