Attestantpooler ved UiO

Ansatte med attesteringsoppgaver i HR-portalen er delt opp i grupper, kalt attenstantpool. Hver gruppe har attesteringsansvar for en stedkode og underordnede enheter (dersom de underordnede enhetene ikke har egne grupper).

Her får du en oversikt over aktive attestantpooler i SAPUiO og den overordnede stedkoden de har ansvar for.

Opprettelse, endring eller nedleggelse av attestantpool bestilles gjennom eget skjema.

Det humanistiske fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
HF 140000 10000460 HF-fakultetet
HF 140900 10000504 HF - Medier og kommunikasjon
HF 141300 10000518 HF - Det norske institutt i Roma
HF 143100 10000528 HF - Arkeologi, konservering og historie
HF 143200 10000534 HF - Kulturstudier og orientalske språk
HF 143300 10000544 HF - IFIKK
HF 143400 10000550 HF - ILOS
HF 143500 10000558 HF - Lingvistiske og nordiske studier
HF 143560 10000570 HF - Norsk ordbok 2014
HF 143570 10002255 HF - Senter for Ibsen-studier
HF 143580 10003127 HF - MultiLing
HF 143600 10000571 HF - Musikkvitenskap
HF 143695 10004255 RITMO - Musikkvitenskap

Det juridiske fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
JUR 120000 10000029 JUR-fakultetet
JUR 120700 10000057 JUR - Senter for menneskerettigheter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
MN 150000 10000574 MN-fakultetet
MN 150300 10000612 MN - Teoretisk astrofysikk
MN 150400 10000613 MN - Fysisk institutt
MN 150500 10000625 MN - Institutt for informatikk
MN 143695 10004255 RITMO - Informatikk
MN 151200 10000668 MN - Kjemisk institutt
MN 151300 10000669 MN - Matematisk institutt
MN 151700 10000693 MN - Materialvitenskap
MN 152200 10000705 MN - Institutt for geofag
MN 152300 10000730 MN - Farmasøytisk institutt
MN 152400 10000735 MN - Senter for entrepenørskap
MN 152700 10000742 MN - Naturfagssenteret
MN 152900 10003356 MN - Biovitenskap
MN 153000 10003994 MN - Institutt for teknologisystemer

Det medisinske fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
MED 500000 10002436 MED-fakultetet
MED 510000 10002577 MED - Medisinske basalfag
MED 511200 10002598 MED - IMB - Molekylærmedisin
MED 511300 10002602 MED - IMB - Ernæringsvitenskap
MED 511400 10002634 MED - IMB - Med. adferdsvitenskap
MED 511500 10002636 MED - IMB - Biostatistikk
MED 511600 10002638 MED - IMB - Mol. Biology and Neuroscience
MED 520000 10002560 MED - Helse og samfunn
MED 530000 10002507 MED - Klinisk medisin
MED 530210 10002513 MED - KLINMED - Kreftbiomedisin
MED 530211 10002514 MED - KLINMED - Immunregulering
MED 531000 10002518 MED - KLINMED - Psykisk helse og avhengighet
MED 531100 10002524 MED - KLINMED - Medisinsk klinikk
MED 531500 10002564 MED - KLINMED - Hjerte-lunge-kar
MED 531800 10002618 MED - KLINMED - Laboratoriemedisin
MED 533000 10002627 MED - KLINMED - Indremedisin og lab.fag
MED 533100 10002629 MED - KLINMED - Kirurgiske fag
MED 533200 10002630 MED - KLINMED - Helseforskning og psykiatri
MED 534200 10003898 MED - KLINMED - Nevroklinikken
MED 534300 10003894 MED - KLINMED -  Hode, hals, rek
MED 534400 10003891 MED - KLINMED - Ortopedisk klinikk
MED 534500 10003904 MED - KLINMED - Kvinneklinikken
MED 534600 10003906 MED - KLINMED - Barne- og ungdomsklinikken
MED 534800 10003909 MED - KLINMED - Kir.inflam.tran.
MED 534900 10003915 MED - KLINMED - Kreftklinikken
MED 536000 10003875 MED - KLINMED - Akuttklinikken
MED 536100 10003879 MED - KLINMED - Prehospital klinikk
MED 536300 10003882 MED - KLINMED - Radiol. og nuk
MED 538000 10003884 MED - KLINMED - Campus Ahus
MED 560000 10003727 MED - Bioteknologi
MED 570000 10003745 MED - Molekylærmedisin

Det odontologiske fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
OD 160000 10000743 OD-fakultetet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet og UiO:Energi

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
SV/ANDRE 170000, 290400 10000778, 10003156 SV-fakultetet og UiO:Energi
SV 143695 10004255 RITMO - Psykologi

Det teologiske fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
TF 110000 10000025 TF-fakultetet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
UV 180000 10000798 UV-fakultetet
UV 180100 10000807 UV - Pedagogikk
UV 180200 10000810 UV - Lærerutdanning
UV 180300 10000811 UV - Spesialpedagogikk

Museene

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
KHM 270000 10000824 Kulturhistorisk museum
NHM 280000 10000844 Naturhistorisk museum

Universitetsbiblioteket

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
UB 340000 10001154 Universitetsbiblioteket
UB 341200 10001159 UB - Juridisk bibliotek
UB 341300 10001169 UB - Medisinsk bibliotek
UB 341500 10001175 UB - Realfagsbiblioteket
UB 342000 10001197 UB - HumSam-biblioteket

UiO: Ledelsen og støtteenheter

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
EA 320000 10003304 Eiendomsavdelingen
USIT 350000 10003057 USIT
LOS 360000, 291500, 291400, 10003275, 10003101, 10003103, 10001234, 900000 LOS + Apollon + Uniforum + UiO
LOS 361600 10003290 LOS - Opptak og tilrettelegging
LOS 363000 10003292 LOS - Administrativ støtte
LOS 360400 10003280 LOS - Enhet for HMS

Enheter direkte under universitetsstyret

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
SENTRE 290100 10000862 Sentre - Utvikling og miljø
SENTRE 290700 10000869 Sentre - Den internasjonale sommerskole
SENTRE 291200 10000881 Sentre - Tverrfaglig kjønnsforskning
SENTRE 292000 10002828 Sentre - Molecular Life Science

Andre enheter

Område Stedkode Organisasjonsenhet Navn på attestantpool
ANDRE 390700 10001214 Andre enh. - Universitetsbarnehagene
ANDRE 391200 10003125 Andre enh. - Cristin
ANDRE 395000 10003588 Andre enh. - FSAT

 

Publisert 15. juni 2015 15:32 - Sist endret 8. juni 2020 11:42