English version of this page

Hvem kontakter du om HR-portalen?

Registrering av arbeidstid og fravær

Registrering av reise og refusjon

Hva skjer hvis saken ikke kan løses lokalt?

Din lokale kontaktperson tar kontakt med lonn-hjelp@admin.uio.no

Saksbehandling av HR-bilagslønn

Behandling av personlige opplysninger fra SAP