English version of this page

Hvem kontakter du om HR-portalen?

Registrering av arbeidstid, fravær og personlige opplysninger som du ikke får endret selv

Registrering av reise og refusjon

Tekniske problemer

Saksbehandling av HR-bilagslønn

Behandling av personlige opplysninger fra SAP