English version of this page

Hvem kontakter du om HR-portalen?

Registrering av arbeidstid, fravær og personlige opplysninger som du ikke får endret selv

Registrering av reise og refusjon

Hva skjer hvis saken ikke kan løses lokalt?

Din lokale kontaktperson tar kontakt med lonn-hjelp@admin.uio.no

Saksbehandling av HR-bilagslønn

Behandling av personlige opplysninger fra SAP