English version of this page

Veiledning i HR-portalen for ledere

Som leder bruker du lederselvbetjening i HR-portalen til å administrere dine ansatte, ta ut rapporter og behandle godkjenningsoppgaver, se veiledningene nedenfor.

Veiledning i HR-portalen

Relatert informasjon

Generelt

 

Ansettelsesforhold
Personlige forhold

 

Kompetanse og kvalifikasjoner
Arbeidstid
Fravær

Fravær generelt

 

Ferie

 

Sykefravær

 

Reise- og utgiftsrefusjoner
Sidegjøremål og eierinteresser
Timeansatte og oppdragstakere (bilagslønnssystemet)

Søk i veiledninger

Brukerstøtte