Anvise poster i HR-portalen

Som leder med budsjettdisponerende myndighet (BDM) skal du behandle oppgaver til anvisning i HR-portalen. I portalen omfatter dette reiseregninger og utgiftsrefusjoner samt overtidsposter fra underordnede. Alle oppgaver finner du i innkurven din.

 • Logg på HR-portalen og velg fanen Innkurv.
 • Marker ønsket post til behandling ved å velge det grå feltet til venstre for posten.

 

 • Velg Vis detaljer eller klikk på den blå lenketeksten for å åpne en detaljvisning av bilaget.
 • Godkjenning av overtid er beskrevet i egen veiledning.

Anvisning av reise- og refusjonsbilag

 • Du har fem behandlingsvalg for reise- og refusjonsposter:
  1. Godkjenn: Godkjenner posten for utbetaling ved neste reisekjøring.
  2. Avvis: Sender posten tilbake til den ansatte med beskjed om at kravet er avvist. Valget krever en kommentar før du sender avvisningen.
  3. Returner til attestant for korreksjon: Sender posten tilbake til personen som attesterte posten. Dersom posten inneholder feil i kontering eller mangler informasjon, kan attestant utføre ønskede endringer og deretter attestere posten på nytt.
  4. Vis reisebilag: Viser alle registrerte vedlegg (kvitteringer o.a.) i eget nettleservindu.
  5. Vis detaljer: Viser registreringen i detalj som PDF-fil i eget nettleservindu.
  6. Videresend: Sender posten videre til en annen leder for godkjenning. Valget krever at mottaker har leder- og anviserrolle i SAP.

 

Publisert 1. juni 2015 15:13 - Sist endret 25. nov. 2016 14:14