Avregning av fleksitid

Teknisk-administrativt ansatte ved UiO registrerer arbeidstid og fravær i HR-portalen, se veiledning.

Arbeidstakere som kommer inn under ordningen med fleksibel arbeidstid kan opparbeide pluss- eller minustimer som avregnes ved årsskifte.

Lokal arbeidsgiver plikter å følge opp arbeidstakere med mer enn 50 plusstimer eller 10 minustimer.

Avregningsordning

 • Avregningstidspunkt for overføring av pluss- eller minustimer ved UiO er satt til 1. januar hvert år.
 • Det kan ikke overføres mer enn 50 plusstimer og 10 minustimer.
 • Mer enn 50 plusstimer vil bli strøket i portalen.
 • Mer enn 10 minustimer blir også strøket i portalen og kan medføre trekk i lønn, se punkt 3 av oppfølgingsrutiner nedenfor.

Oppfølgingsrutiner

 1. Oversikt over fleksitid
  Hver august og januar skal lokal arbeidsgiver skaffe   seg oversikt over ansattes fleksitidsaldo ved å ta ut en rapport over avspasering og fleksitid fra HR-portalen.
 2. Oppfølging av plusstimer
  Arbeidsgiver skal legge til rette for at opparbeidet plusstid kan tas ut som avspasering. Senest fire måneder før avregningsperiodens utløp skal arbeidsgiver og arbeidstager sammen planlegge hvordan opparbeidet plusstid skal avvikles. Der arbeidstaker gjentatte ganger får strøket overskytende plusstimer over 50 timer, skal lokal arbeidsgiver vurdere arbeidssituasjonen og eventuelt ta den opp som tema i en medarbeidersamtale.
 3. Oppfølging av minustimer
  • Regelverket sier at der ansatte har mer enn 10 minustimer, vil dette medføre trekk i lønn. UiO foretar imidlertid ikke automatisk trekk i lønn.
  • For de ansatte som har fått minustimer strøket, må lokal arbeidsgiver vurdere hva dette skyldes i hvert enkelt tilfelle.
   • Der det overhodet ikke er ført tid i portalen, må det vurderes om arbeidstakeren ligger inne med feil arbeidsplan, eller om arbeidstakeren skal pålegges å føre tid i HR-portalen. I disse tilfellene er det ikke anledning å føre tid tilbake for foregående år. Det anbefales at ansatte blir stående med 10 minustimer og begynner å registrere tid fra det nye året.
   • Der det er glemt å føre tid i HR-portalen, kan tid registreres i etterkant, og HR-portalen vil bli oppdatert.
 4. Varsling av trekk i lønn
  Dersom lokal arbeidsgiver mener at det er grunnlag for trekk i lønn, må dette meldes Seksjon for lønn i eget brev.
Publisert 11. jan. 2012 13:34 - Sist endret 3. sep. 2018 11:24