Massegodkjenning av fravær i HR-portalen

Som leder kan du massebehandle fraværsregistreringer. Se også Leders ansvar for oppfølging av sykefravær.

  • I oversiktsbildet over saker i Innkurv, velg Massegodkjenning av fravær.

 

  • Klikk Velg alt i nedtrekksmenyen for tabell (markert med rød firkant), eller hold nede Ctrl-knappen på tastaturet mens du klikker på postene du vil massegodkjenne.
  • Velg Godkjenn eller Avvis for å behandle postene.

 

  • Du får en bekreftelse på at aktiviteten er utført, og de ferdigbehandlede postene forsvinner fra arbeidslista. Lukk vinduet for massegodkjenning når du er ferdig med å behandle postene.


Publisert 31. jan. 2015 16:44 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45