Området "Generell informasjon": informasjon om og registreringer på vegne av dine medarbeidere

Som leder har du tilgang til personalinformasjon for dine medarbeidere under emneområdet Generell informasjon. Du kan også registrere fravær, tilstedetid, reise- og refusjonsbilag med mer på vegne av medarbeidere gjennom tjenesten Mitt Team. Denne veiledningen beskriver de viktigste funksjonene du har tilgang til.

Om Generell informasjon

 • Området Generell informasjon finner du under fanen Lederselvbetjening.
 • Emneområdet inneholder to hovedfunksjoner:
  • Mitt team, og
  • Teamstatus

Mitt team

 • Under Mitt team finner du personaldata for dine medarbeidere.
  Hvis du ikke får opp bildet Mitt team eller Teamoversikt, skyldes dette antakeligvis en teknisk feil.
 • Du kan velge mellom å vise kontakt- eller organisasjonsdata.

 • Oversikten viser dine direkte underordnede medarbeidere. Du kan navigere til underenheter ved å velge pluss-ikonet til venstre for navnet til underordnede ledere.
  • Ved å klikke på ikonet finner du ansatte som er underordnet den enkelte lederen.

 • Du kan også velge å vise din(e) enhet(er) som organisasjonstre.

 

 • I alle visningsbilder vil du ha mulighet til å velge en rekke behandlingsvalg på vegne av medarbeider.
 • Klikk på ikonet vist som en liten firkant eller svart pil for å se behandlingsvalgene.

Teamstatus

 • Du kan skaffe en øyeblikksoversikt over din(e) enhet(er) i funksjonen Teamstatus.
 • Øverst i bildet finner du tilstedeværelsesstatistikk for underordnede medarbeidere, samt terminpåminnelser og andre viktige datoer.
 • Du kan også navigere til tidligere måneder.

 

 • Nederst i bildet finner du teamkalenderen. Her finner du en detaljert tilstedeværelsesoversikt for underordnede medarbeidere i inneværende måned.
 • Du kan også navigere til tidligere måneder.

 

Publisert 1. feb. 2015 14:02 - Sist endret 16. feb. 2018 14:07