Uttak av rapporter i HR-portalen

Som leder kan du hente ut en rekke rapporter for ansatte ved din enhet. Her finner du en veiledning for uttak av rapporter i HR-portalen. Husk personvern når du tar ut rapporter! Se egen veiledning for forklaring av rapportresultater.

Rapportfunksjonen

 • Rapportfunksjonen finner du under lederselvbetjeningsbildet i HR-portalen.
  • Merk: Noe informasjon, for eksempel detaljert tidsinformasjon for den enkelte ansatte, finner du gjennom tjenesten Mitt Team under området Generell informasjon.
 • Velg Rapporter.

 

 • Uttak av rapporter gjøres i tre trinn. Du kan hente ut rapporter for alle ansatte ved din enhet.

Trinn 1: Valg av rapport

 • Velg ønsket rapport fra oversikten.

Trinn 2: Definere utvalg

 • Her kan du velge personer og periode rapporten skal dekke. Merk: Rapportene Kalender ferie og Kalender alt fravær kan kun vise én måned av gangen.
 • Du kan velge mellom visning av direkte underordnede og alle underordnede medarbeidere.
 • Hold nede Ctrl-knappen på tastaturet mens du klikker om du vil velge flere ansatte.
 • Velg Start rapport for å se rapporten.

Trinn 3: Resultat

 • Resultat vises for ditt utvalg. Visningsformen varierer mellom rapportene, se veiledning for forklaring av rapportresultater for detaljert informasjon om de forskjellige visningsformene.
 • Når rapporten er generert, kan du konvertere den til excel-format. Det anbefales i midlertid at du om mulig tar ut jevnlige rapporter i HR-portalen heller enn å konferere utskrifter - dette for å sørge for at resultatet til enhver tid er oppdatert.
 • Høyreklikk i rapporten for å vise konverteringsvalget (bilde til venstre, under) og velg Regneark.
 • I vinduet Velg regneark skal du velge ønsket format. Klikk deretter på grønn hake for å lagre filen (bilde til høyre, under).

 

 • Velg hvor du ønsker å lagre filen og klikk på Save.

 

Publisert 19. juni 2012 13:38 - Sist endret 8. mars 2017 14:35