Behandle tillegg i HR-portalen

Ansatte som går skift registrerer natt-, kvelds- og andre tillegg ved hjelp av lønnarter i HR-portalen. Disse skal behandles av leder på følgende måte:

Hvilke tillegg kan registreres?

Følgende tillegg (lønnarter) kan registreres i HR-portalen:

 • * Lønnart 2065 Lør/sønd.till. v/overtid skal kun benyttes når den ansatte er berettiget til overtidsbetaling på en lørdag eller søndag og ikke registrerer dette på fremmøtetype Overtid, altså hvis vedkommende jobber turnus/skift og ikke har reell arbeidsplan i HR-portalen. Da benyttes lønnart 2065 sammen med lønnart 2015 Overtid 50% eller 2020 Overtid 100%.
 • ​​​** Lønnart 2068 Lørdag/søndagstillegg skal benyttes når den ansatte i en turnus/skiftplan har planlagt arbeid på lørdag/søndag, men uten at dette berettiger til overtid. Dette tillegget er pensjonsgivende.
 • Har den ansatte jobbet på en rød kalenderdag? Sjekk hvordan det skal registreres arbeid og tillegg for røde kalenderdager.

Slik behandler du tillegg i HR-portalen

 • Trykk på et grønt felt i Antall-kolonnen for å se detaljerte poster.

 • Kontroller enkeltposter.
 • Trykk på et grønt felt i Antall-kolonnen for å se detaljer og eventuelle kommentarer fra ansatt.
 • Lukk vinduet for å komme tilbake til Enkeltgodkjenning for medarbeider(e).

 • Velg Godkjenn alt eller Avvis og legg inn Avvisningsgrunn eller velg Gjent.presn. (gjenta presentasjon) for å behandle posten senere.

 • Velg Lagre og tilbake når du har behandlet enkeltposter og vil gå tilbake til Samlegodkjenning.

 • Trykk Lagre for å endelig godkjenne poster som står med Godkjenn alt.

 • Behandlede poster blir da borte fra Innkurven.
 • Godkjente poster går til utbetaling på neste lønnskjøring, se kjøreplan.
 • Avviste poster går tilbake til den ansatte for korrigering, eventuelt sletting.
Publisert 12. apr. 2018 11:55 - Sist endret 10. des. 2018 11:47