Har eksterne krav på sykelønn?

Ekstern på timekontrakt

Tilsatte på timekontrakt har rett til sykelønn fra første dag med sykdom såfremt personen har tiltrådt i stillingen.

Sykemelding

  • Timelønnede som har arbeidet i mindre enn to måneder, må levere sykemelding fra første dag med sykdom.
  • Sykemelding på papir leveres til saksbehandler. Saksbehandler tar kopi og gir original sykemelding videre til leder (BDM). Leder skal følge egne rutiner.
  • Digital sykemelding sendes elektronisk til UiO. Leder (BDM) følger egne rutiner

Egenmelding

  • Timelønnede som har arbeidet i mer enn to måneder kan levere egenmelding.
  • Egenmeldingen på papir leveres til saksbehandler som tar kopi og gir original egenmelding videre til leder (BDM). Leder skal følge egne rutiner.

Utbetaling

  • Kopi av sykemelding/egenmelding eller digital sykemelding danner grunnlag for utbetaling.
  • Saksbehandler godkjenner utbetaling som normalt. Merk: Når utbetalingen godkjennes, skriver saksbehandler merknad om at sykemelding eller egenmelding foreligger på papir eller digitalt.  

For utdypende informasjon se UiOs nettsider om arbeidstid og fravær.

Ekstern på oppdragskontrakt

Eksterne på oppdragskontrakt ikke har rett til sykelønn.

 

Publisert 18. okt. 2018 15:27 - Sist endret 29. nov. 2018 09:50