Veiledning i HR-portalen for saksbehandlere av eBilag

UiO er i ferd med å innføre et helelektronisk system for inngåelse av timekontrakter og oppdragskontrakter. Skal du opprette en slik kontrakt på vegne av en enhet som har gjennomgått kurs, må du følge nedenstående prosess.