Ofte stilte spørsmål om eBilag

eBilag og GDPR: Hva må jeg tenke på?

 • En litt for hyppig feil: Personopplysningene (inkl. fødselsnummer) sendes til feil person.
 • Løsning: Hvis du er usikker på om du finner riktig person i Personregistrering,
  1. bruk «Legg til ny person» i Personregistrering, og
  2. husk å knytte nyregistrering til (eventuelt) eksisterende ansattnummer!

Kan jeg lage avtaler for stipend i eBilag?

Stipend skal ikke i eBilag fordi alle kontrakter i eBilag får skattetrekk.

Kan man unngå skattetrekk i eBilag?

Det trekkes skatt av alle kontrakter i eBilag selv om beløpet er på under kr 1.000. Hvis det ikke skal trekkes skatt, må kontrakten lages på papir.

Hvilket skattetrekk får den eksterne?

Det er den eksternes ansvar å sørge for korrekt skattetrekk via www.skatteetaten.no.

Har det noe å si hvilken utbetalingsrad jeg velger til godkjenning?

Ja, arbeid utført i august skal godkjennes på utbetalingsraden for august. Feil her får konsekvenser for skattetrekk, pensjon m.m.

Kan jeg endre kontering (tiltak/prosjekt) i en kontrakt?

En kontrakt som er ferdig opprettet i SAP kan ikke endres, men kontering kan alltid endres når utbetalingen(e) skal godkjennes. Merk: Utbetalingen går da til ny godkjenning hos BDM.

Hvilken kontrakttype velger jeg til undervisning?

Undervisning skal alltid dekkes av en timekontrakt.

Når krysser jeg av for «Arbeid utføres i utlandet»?

For å krysse av for «Arbeid utføres i utlandet» skal to kriterier være oppfylt:

 1. Arbeidet utføres i utlandet.
 2. Ekstern er ikke skattepliktig til Norge, dvs. at vedkommende ikke har fast bostedsadresse i Norge.

Begge kriterier må være oppfylt for å krysse av for «Utføres i utlandet».

Eksempler:

 • Amerikansk professor utfører en ph.d.-vurdering: Selve vurderingen av avhandlingen utføres i utlandet, og det må lages en arbeidsoppgave for dette i kontrakten der det krysses av for «Utføres i utlandet». Selve disputasen gjennomføres i Norge; derfor må det lages en ny arbeidsoppgave for dette i kontrakten der det ikke krysses av for «Utføres i utlandet».
 • Norsk dosent er bosatt i Norge og holder en presentasjon i utlandet på vegne av UiO. Her skal det ikke krysses av for «Utføres i utlandet» siden denne personen skal skatte til Norge.

Hvor er utbetalingen?

 • Utbetalinger med godkjenningsdato mer enn tre måneder tilbake kommer ikke automatisk opp under «Godkjenning av utbetalinger». Du kan imidlertid endre uttak fra «siste 3 mnd.» til «alle» under Innstillinger (egen fane). Gjør dette jevnlig for å se om det ligger ubehandlede utbetalinger!
 • Noen andre på enheten din kan ha godkjent utbetalingen. Gå til «Saksbehandling ved egne stedkoder» og sjekk «Godkjente utbetalinger» om den ligger der.
 • I enkelte tilfeller må Seksjon for lønn slette utbetalinger som ligger klare til godkjenning. Sjekk «Godkjente utbetalinger» og kryss av for «Inkluder slettede og tilbakestilte utbetalinger» for å se om den forsvunne utbetalingen dukker opp da.
Publisert 12. des. 2018 13:08 - Sist endret 12. des. 2018 14:33