Oppdragskontrakt


Velg aktuell Variant for oppdragskontrakten:

Spesielt om alderspensjonister på oppdragskontrakt

Alderspensjonister som skal utføre arbeid som oppdragstaker (sensur, veiledning o.l) skal få vanlig oppdragskontrakt og behandles som alle andre oppdragstakere. Alderspensjonister trenger altså ikke å få lønn etter statspensjonistsatsen når de utfører arbeid som faller inn under kategorien oppdrag.

Publisert 4. okt. 2013 14:38 - Sist endret 19. des. 2018 11:21