Slette en sak/kontrakt

En sak kan bare slettes av saksbehandler.

Slette en sak

Det kan være aktuelt å slette en sak når personopplysningene som er lagt inn er feil, eller det likevel ikke er aktuelt å opprette en kontrakt.

 • Gå til din Innkurv.
 • Trykk på saken som skal slettes.

Kontrakt-bildet åpner seg.

 • Dersom registreringsskjemaet er tomt, velg en vilkårlig Type kontrakt og Variant.

 • Trykk på Slett-knappen nederst i skjema.

Du får beskjed om at saken er slettet. Saken forsvinner fra Innkurven.

Slette en kontrakt

En kontrakt som er ferdig opprettet i SAP, dvs. godkjent av BDM og akseptert av ekstern,  kan ikke slettes.

Det kan imidlertid være aktuelt å slette en kontrakt når superbruker, BDM eller ekstern har avvist kontrakten, og den ikke skal endres og sendes til ny godkjenning.

 • Da sletter du kontrakten ved å følge rutinen for å slette en sak (se over)

Det kan også være aktuelt å slette kontrakten dersom den eksterne har utfordringer med å akseptere kontrakten, og i stedet ønsker å få en kontrakt uten å bruke e-post.

 • Da sletter du kontrakten ved å
  • Lukke Kontrakt-bildet.
  • Gå til Saksbehandling og Kontrakter
  • Finn igjen aktuell kontrakt og trykk på "Søppelbøtte"-ikonet.

Den eksterne må få beskjed om at kontrakten blir slettet. En egen e-post sendes derfor ut når du sletter en kontrakt.

 • Send e-posten ved å trykke på "OK". Om ønskelig kan teksten endres før e-posten sendes

 

Merk: En slettet sak eller kontrakt kan ikke gjenopprettes. Saksflyt må eventuelt startes på nytt.

 

Publisert 27. feb. 2014 12:02 - Sist endret 11. mai 2020 14:53