Timekontrakt


Velg aktuell Variant av timekontrakten:

 

Spesielt om alderspensjonister på timekontrakt

Alle alderspensjonister (personer som har fylt 67 år) som skal gjøre arbeid som timelønnet skal få alderspensjonistkontrakt (hvis ikke annet er oppgitt).

Hvis en person eksplisitt ikke ønsker å motta lønn etter pensjonistsats, må saksbehandler informere den eksterne om hvilke følger det kan gi. Videre må saksbehandler sette inn følgende tekst i kommentarfeltet i kontrakten:

Ekstern avtalepart mottar ingen ytelse fra offentlig tjenestepensjonsordning eller ønsker ikke å motta lønn etter pensjonistsats selv om dette kan medføre:

  1. Tilbakebetalingskrav  av pensjon
  2. Livsvarig reduksjon av pensjon pga. reberegning

Les mer om lønn til alderspensjonister.

Publisert 4. okt. 2013 09:20 - Sist endret 19. des. 2018 11:04