Steg 3: Godkjenne utbetaling

Når du som saksbehandleren har fått bekreftet at timeansatt eller oppdragstaker har utført jobben, kan du godkjenne utbetalingen(e)

Merk: Det skal ikke godkjennes timer til utbetaling som går utover antall timer i kontrakten.


1. Sjekk om utbetaling ligger til godkjenning

  • Gå til HR-portalen.
  • Gå til fanen Saksbehandling og klikk på Godkjenning av utbetalinger under Min saksbehandling.

 

  • Velg Oppdragskontrakt eller Timekontrakt.
    Alle utbetalinger som er klare til å godkjennes vil vises.
  • Merk: Jobber du med både oppdragskontrakter og timekontrakter, må du huske å sjekke begge kontraktstypene.

 

I vårt eksempel har vi valgt Timekontrakt. Fire linjer venter på godkjenning. Disse linjene korresponderer med linjene i Kostnader/kontering-delen av kontrakt 380 opprettet på "Ola Nordmann".

  • Hvis du ønsker å se på tilhørende kontraktregistreringsskjema, kan du trykke på ikonet under Vis kontrakt til venstre i aktuell linje. Kontraktsbildet vil da åpne seg.
  • Lukk vinduet for å returnere til Godkjenning av utbetaling.

Bilde i full størrelse
 

Datoer på Kostnader/kontering-delen av kontrakten styrer utbetalingstidspunkt. Når disse datoene er passerte, vil de vises i Godkjenning av utbetaling. I vårt eksempel ligger timene for august, september og oktober under Godkjenning av utbetaling. Hvis kontrakten har flere utbetalinger, vil disse vises i Godkjenning av utbetaling så snart utbetalingsdatoene er passert.

Bilde i full størrelse

Merk: Det er kun utbetalinger fra de siste seks månedene som vises. Hvis du har utbetalinger som er eldre enn seks måneder, må du velge fanen "Innstillinger" og endre til "Alle". Under "Innstillinger" kan du også endre utvalget til ønsket periode.

2. Godkjenn eller slett utbetaling som ligger til godkjenning

Merk: Det er din godkjenning som utløser utbetaling!

For videre saksgang finnes det 4 muligheter:

Publisert 9. jan. 2014 13:29 - Sist endret 23. apr. 2020 13:03