Endring før utbetaling

Du kan endre tiltak og prosjekt før godkjenning av utbetaling. Du kan også endre antall og/eller sats avhengig av kontraktstype.


1. Gjør endringer

  • Marker linjen du skal endre ved å trykke på den grå firkanten helt til venstre for aktuell linje. Hvis du ønsker å markere flere linjer kan du holde Ctrl-knappen nede mens du markerer ønskede linjer.
  • Trykk på Åpne markerte linjer. Feltene som kan endres blir hvite.
  • Gjør ønskede endringer og trykk på Enter. Endringene vil da blir oppdatert i skjema.
  • I kontraktstypene er det mulig å endre Antall og/eller Sats i NOK som følger:
Kontraktstype Antall Sats
Timekontrakt: Generell Ja Nei
Timekontrakt: Undervisningsaktiviteter Ja Nei
Timekontrakt: Alderspensjonist Ja Nei
Oppdragskontrakt: Generell Nei Ja
Oppdragskontrakt: Oppdragskontrakt: Oppdragskontrakt: Sensur/retting/veiledning Ja Nei
Oppdragskontrakt: Disputas og bedømmelse av doktorgradsavhandling Nei Ja
Oppdragskontrakt: Bedømmelse av kompetanseopprykk Ja Nei
Oppdragskontrakt: Bedømmelse av søkere til stilling Ja Nei
Oppdragskontrakt: Deltakelse i forskningsforsøk Nei Ja

2. Legg inn merknad

Merk: Når det gjøres en endring i kontrakten før den godkjennes, bør det alltid legges inn en kommentar. Dette må gjøres før du godkjenner en linje.

  • Legg inn en kommentar ved å trykke på ikonet Merknad.
  • Skriv din kommentar og trykk Lagre.

3. Godkjenn utbetaling

  • Marker ønsket linje(ne) igjen.
  • Dobbeltsjekk at alle opplysninger er korrekte og at du jobber med riktig kontrakt.
  • Trykk på Godkjenn markerte linjer.

Linjen(e) forsvinner fra listen din og går til utbetaling.

 

Merk: Hvis du endrer kontering (tiltak og/eller prosjekt) eller gjør endringer som innebærer at kontraktens totale beløp økes, vil utbetalingen bli sendt til BDM for ny godkjenning. Utbetalingen går til utbetaling etter at BDM har godkjent. Dersom BDM avviser endringen, kommer linjen tilbake til din Innkurv med en kommentar fra BDM. Du kan da endre utbetalingen igjen, men må legge inn en kommentar til BDM som vist i bildet under. 

Publisert 13. mai 2014 11:17 - Sist endret 11. des. 2018 08:46