Fordeling mellom ulike konteringer

Du kan fordele timer mellom ulike konteringer før godkjenning av utbetaling.


1. Fordel utbetaling mellom ulike konteringer

 • Marker linjen du vil dele opp i flere linjer med ulik kontering.
 • Trykk på Kopier markert linje. Du får en duplisert linje hvor feltene for Fra dato, Prosjekt, Tiltak og Antall er tomme.

Bilde i full størrelse
 

I vårt eksempel skal 13 timer for september fordeles mellom to forskjellige konteringer: 10 timer skal belastes opprinnelig kontering. 3 timer skal belastes et annet prosjekt.

 1. Begynn med kopiert linje:
  • I feltet Fra dato setter du inn opprinnelig dato.
  • Sett inn Antall. I vårt eksempel setter vi inn 10. Trykk Enter. Merk at Totalt antall og Beløp i NOK oppdaterer seg.
  • Sett inn den nye konteringen.
 2. Juster opprinnelig linje:
  • Marker linjen på nytt og trykk på Åpne markerte linjer.
  • Endre Antall. I vårt eksempel blir antall endret til 3.

Bilde i full størrelse
 

Merk: Hvis du endrer kontering (tiltak og/eller prosjekt), vil utbetalingen bli sendt til BDM for ny godkjenning.

2. Legg inn kommentar

Det bør alltid legges inn en kommentar når det gjøres en endring før utbetalingen godkjennes. Dette må gjøres før du godkjenner en linje.

 • Legg inn en kommentar ved å trykke på ikonet Merknad.
 • Skriv din kommentar og trykk Lagre.

Bilde i full størrelse

3. Send til BDM for godkjenning og utbetaling

 • Marker linjene du skal godkjenne ved å trykke på den grå firkanten helt til venstre for aktuell linje. For å markere flere linjer må du holde Ctrl-knappen nede mens du markerer ønskede linjer.
 • Trykk på Godkjenn markerte linjer-knappen.
  Merk: Linjene går til utbetaling etter at BDM har godkjent. Dersom BDM avviser endringen kommer linjene tilbake til din Innkurv med en kommentar fra BDM.
Publisert 9. jan. 2015 16:25 - Sist endret 9. okt. 2015 17:45